Week 5: Time to spread the word

Gelukkig! Projectleiderschap geregeld, projectteam compleet! En gelijk de eerste resultaten (zie deze Blog!) En ook op de werkvloer beginnen langzamerhand de geluiden van het MOOC project door te sijpelen. De volgende stap is dat het sijpelen, stromen gaat worden. De kick-off die de komende week is gepland is een mooie gelegenheid om meer en meer bekendheid te geven aan het project.

Zo’n kick-off bekijk je als vlaggendrager toch met gemengde gevoelens. Niets dan lof over de organisatie! Gave spreker, goed programma en volle bak (een volle zaal) zo heb ik begrepen. Dus dat is klasse! Maar ja als vlaggendrager moet ik eigenlijk ook al om 14:00 aanwezig zijn om het programma door te nemen. Ook dat snap ik, maar het blijft lastig om dat te combineren met lesverplichtingen. Ik hoop dat ik een vervanger kan vinden voor mijn ICT Foundations les.

Kijk volgend jaar heb ik dat probleem denk ik niet meer, aangezien dan ook deze onderwijseenheid ‘gemoocified’ zou moeten zijn 😉

Niet dat ik dan op ieder moment beschikbaar ben, maar dan heb ik meer collega’s die in de coaching, begeleiding, training me zouden kunnen vervangen. Of wellicht kan ik dan makkelijker in het rooster het moment verplaatsen naar een moment die zowel mij als de studenten uit komt. Of naar een online setting. Dromen genoeg in ieder geval 😉

Vooralsnog heb ik zin in aanstaande donderdag en in de week erna. We (de projectleider, de instructional media designer en ik) bezoeken dan de Educause. De grootste conferentie over ICT in het onderwijs. Alle drie hebben we verschillende sessies rondom MOOCs en OER op staan om te bezoeken en we zullen daar ook vast op deze site over bloggen.

Vandaag geen Innovatie challenge.

Not invented here

Wilfred Rubens en Wim Didderen (OU) hebben voor hun bijdrage aan hetTrendrapport Open Educational Resources 2013 onderzocht wat de menselijke factor is bij de acceptatie van OER. Wat bepaalt de bereidheid om te delen? Zij benoemen de weerstanden die optreden bij implementatie van OER vanuit het perspectief van veranderingen. Waarvan de belangrijkste zijn:

  1. gebrek aan institutionele ondersteuning
  2. vrees voor kwaliteitsverlies en gezichtsverlies
  3. gebrek aan vaardigheden van gebruikers
  4. onduidelijk persoonlijk belang van docenten

Rubens en Didderen concluderen dat Open Educational Resources pas duurzaam gebruikt gaan worden als instellingen beleid ontwikkelen en toepassen dat gericht is op aceptatie, ondersteuning en kwaliteitszorg. Het begint volgens hen bij het serieus nemen van de weerstanden.
De ondersteunende rol van de bibliotheek en AV-dienst is dus belangrijk om docenten hierbij van dienst te zijn.

Ben jij OER???

In Library Journal vermeldde de paper: “MOOCs and the Library: Engaging witj Evolving Pedagogy” dat tijdens het IFLA World Library and Information Congres gepresenteerd werd. De Stanford Library ondersteunt het online leren actief binnen hun instituut. Deze activiteiten hebben betrekking op:

  1. copyright
  2. video & media, het ondersteunen van studenten en docenten in het goed gebruik van video (maken en editten). Een rol die bij ons door de AV dienst opgemaakt wordt, in het bijzonder nu door Pieter Dekkers als Instructional Content Designer
  3. learning management systems, de bibliotheek kan een ondersteunde rol vervullen in het structuren van cursussen zodat ze goed ontsloten worden en beter gevonden worden. Binnen Blackboard speelt Zuyd Bibliotheek deze rol niet, maar als we nu starten met MOOCs zou het gemiste kans zijn de bibliotheek hier niet bij te betrekken.
  4. training and promotion, uiteraard zijn ook hierbij informatievaardigheden erg belangrijk

Het copyright-vraagstuk wordt door het inzetten van MOOCs alleen maar ingewikkelder. Onlangs heeft in SURFspace ook een artikel gestaan over de auteursrechtelijke uitdagingen bij een MOOC n.a.v. Educause Brief over dit onderwerp. Want wie heeft welke rechten bij deze online cursussen? En mogen we de artikelen volgens de licentie-overeenkomsten met de uitgevers ook wel delen via een Open Online Course?

Redenen om ook binnen Zuyd op beleidsniveau aandacht te schenken aan Educational Resources (zie blog Open Onderwijs en Onderzoek op 2beJAMmed)

Ik ben Oerrr

Dit blog is eerder (in een uitgebreidere versie) verschenen op 2beJAMmed

EDUCAUSE SPRINT 2013 Beyond MOOCs: Is IT Creating a New, Connected Age?

In de zomervakantie vond EDUCAUSE SPRINT 2013: Beyond MOOCs: Is IT Creating a New, Connected Age? plaats. Marcel heeft over dit 3 daags geblogd op 2beJAMmed.
Lees ziijn bijdrages:

Dag 1: About being the change: MOOC als ‘vonk’ niet als doel…
Dag 2: Much Open Online Content on MOOCs
Dag 3: Derde viewpoint – zelfde inspirerende verhaal