What is our unique selling point?

Voor mijn SURF masterclass OER had ik een ‘huiswerkopdracht’:

Hoe ga je OER onder de aandacht van je leidinggevende brengen? Stel je weet al dat je leidinggevende er open voor staat dan heb je vermoedelijk vooral behoefte aan de randvoorwaarden creeren. Als je leidinggevende er niet voor open staat of je weet het niet dan gaat het je in dit stadium vooral over het verzamelen van argumenten om je idee uit te kunnen voeren. Concreet vragen we jullie om, afhankelijk van  de situatie waarin je zit je te focussen op de randvoorwaarden die je nodig hebt of het in kaart brengen van je argumenten. 

Dit was de reden om een gesprek aan te gaan met Peter Princen, directeur van de faculteit ICT. In het kader van het innovatieprogramma Zuyd Innoveert onderzoekt deze faculteit wat de meerwaarde van MOOC en OER voor hun onderwijs kan zijn. Peter heeft de afgelopen moduleperiode onderwijs (bedrijfskunde) verzorgt aan 1e jaarstudenten. Door deze ervaring ontdekte hij dat onderwijs door het gebruik van kennisclips afwisselender gemaakt kan worden. Hij heeft zelf ook kennisclips opgenomen, over het resultaat is hij nog niet tevreden.

Tijdens het gesprek bleek een verwarring rondom het begrip MOOC’s. Peter had het in eerste instantie over het meer visueel maken van onderwijsmateriaal dmv video en het ‘flipped classroom’-model. Hij doelde hiermee op de kennis die nu tijdens hoorcolleges wordt overgebracht op een andere manier te delen en de docent meer als coach/begeleider van huiswerkopdrachten te laten fungeren.

Concluderend vindt hij het (in onderstaande volgorde) voor zijn faculteit belangrijk dat:

  1. het regulier onderwijs meer met video’s werkt: produceren van kennisclips (ook animatie) en opnemen van weblectures
  2. OpenCourseWare ontwikkelen voor middelbare scholieren om hen meer voor het ICT-onderwijs te interesseren
  3. de masterclasses voor alumni als OpenCourseWare te ontwikkelen
  4. een MOOC ontwikkelen samen met andere onderwijspartners en bedrijfsleven. Dit moet dan wel een goed en uniek produkt zijn.

Mbt het ‘open’ delen van redeneerde Peter vanuit de financiële opbrengsten van deze onderwijsverbetering. Het ‘open’ delen zoals omschreven in de definitie van OER

Dit zijn open leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van het materiaal is onder voorwaarden toegestaan

is nog punt van overdenking. Zoals ook Saxion-bestuurder Ineke van Oldeniel concludeerde na haar SURF-reis Open Education naar de VS.

“Wat ik heel erg opvallend vond is dat het in de VS echt wordt ingezet om het reguliere “on campus” onderwijs te verbeteren. We hebben dan ook besloten met de aanwezige hogescholen om samen één opleiding op te pakken en die echt eens tegen het licht te houden en op een nieuwe leest te schoeien”. Die opleiding wordt hoogstwaarschijnlijk verpleegkunde en gezamenlijk bekijken de hogescholen nu welke nieuwe ontwikkelingen ingepast kunnen worden om de curricula echt inhoudelijk van een impuls te voorzien. “Je merkt dat de trein echt al een beetje is vertrokken,” ziet Van Oldeniel. “Je ziet dat docenten bij ons zelf initiatieven ontplooien ten aanzien van online onderwijs. Het aantal weblectures verdubbelt in 2014. Open onderwijs is nog wel een vraagstuk.”

Uit: Online onderwijs als kwaliteitsimpuls (ScienceGuide)

Peter Princen ziet wel heel veel voordelen om binnen Zuyd vakken/colleges ‘open’ te zetten voor andere studies. Of om samen te ontwikkelen. Van Oldeniel zegt hierover:

Massaal inzetten op bijvoorbeeld MOOCs ziet Van Oldeniel echter niet als prioriteit. “We waren op Harvard en daar is gewoon een team van 150 man fulltime bezig met online onderwijs.” Dat is niet wat Saxion zich kan permitteren, maar leren van en delen met elkaar en andere hogescholen is zeker een optie. “Als er ergens bijvoorbeeld een open college bouwkunde is, dat echt heel goed is. Waarom zou dat niet ook door andere hogescholen kunnen worden gebruikt?”

Als randvoorwaarden ziet hij wel dat docenten ondersteund moeten worden in het produceren van audiovisueel materiaal. Zoals binnen het project nu ook een Instructional Media Designer participeert. Daarnaast is er een nadrukkelijke rol voor de bibliotheek om docenten te ondersteunen in hun zoektocht naar Open Educational Resources. Het juist gebruik van maken van bronnen bij productie van eigen onderwijsmateriaal zou de bibliotheek ook bij kunnen ondersteunen.

Dat open onderwijs leidt tot kwaliteitsverbetering is een thema dat ik nog beter onder de aandacht zou moeten brengen. Volgens Robert Schuwer komt er meer en meer aandacht voor onderzoek naar effecten van OER en andere vormen van open education op de leerprestaties van lerenden. “Er is echter al wel evidence te vinden dat die effecten er zijn en dat die veelal positief zijn”. [Bron: OER en kwaliteitsverbetering – Blog Robert Schuwer].

Reacties zijn welkom!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s