Week 16 – Stand van zaken Zuyd Innoveert macroproject

Als vlaggendrager bereid ik momenteel de bijeenkomst voor tussen onze directeur, de lectoren van Zuyd Innoveert en de projectleiders van het MOOC Zuyd Innoveert project. Onderstaande mail is in dat kader naar de leden van het managementteam van de faculteit ICT gegaan.

Beste MT-leden,

Vanwege het uitvallen van ons overleg deze week wil ik jullie op deze manier informeren. 7 Januari is er een bijeenkomst in het kader van het macroproject Zuyd Innoveert van de faculteit ICT. De lectoren Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink komen dan op bezoek bij het projectteam (Priscilla Machils, Judith van Hooijdonk (beide projectleiding) en Pieter Dekkers (Instructional Media Designer). Peter zal ze in zijn rol van directeur ontvangen en ik zal in de rol van ‘vlaggendrager’ van Zuyd Innoveert voor de faculteit ICT aanwezig zijn. Er zullen daar een tweetal onderwerpen besproken worden: de stand van zaken en het onderwerp voor het macroproject Zuyd Innoveert 2014/2015.

1. Stand van zaken macroproject Zuyd Innoveert 2013/2014

In het projectplan staan een aantal doelen beschreven. Hierbij een korte stand van zaken per doel.

Doel 1) Het ontwerp en de realisatie van 1 onderwijseenheid per blok. Dus September 2014 zijn er 4 onderwijseenheden ge-mooc-ified.

Een start is gemaakt met het ‘rethinken’ van de onderwijseenheid: ICT Foundation 1. Dit is een onderwijseenheid die nieuw is voor de eerstejaarsstudenten en in het curriculum van de Bachelor of ICT in jaar 1 blok 1 gepositioneerd is. De projectleiders en Instructional Media Designer hebben de onderwijseenheid geanalyseerd, ‘gemapped’ en bediscussieerd met de betrokken docenten. Ze zijn halverwege het traject. De conclusie die we nu al kunnen trekken dat in de huidige werkbelasting van de faculteit ICT (o.a. het opzetten van een nieuwe bachelor ICT en accreditatietraject) het doel om 4 onderwijseenheden om te bouwen tot een MOOC een te grote stap is. Het projectteam heeft besloten om een stap terug te nemen en te kiezen voor minimaal 2 onderwijseenheden. Het is nog af te wachten of het eindresultaat een volledige MOOC is of slechts onderdelen van een MOOC. Het is te vroeg om hierover nu al een oordeel te vellen.

Doel 2) Twee rapportages over de onderwijseenheden als MOOC die in blok 1 en 2 ontwikkeld worden.

Als gevolg van het beperken van het aantal onderwijseenheden zal er ook maar 1 rapportage mogelijk zijn. Namelijk van de onderwijseenheid ICT Foundation 1. Het traject van de tweede te ontwikkelen MOOC start pas in blok 3 het onderzoeken, verwerken en rapporteren van een test met betreffende onderwijseenheid zal pas na September 2014 kunnen worden opgeleverd. Het is wel de bedoeling dat na ontwikkeling deze rapportage wel wordt gemaakt.

Doel 3) Een WIKI over MOOC/OER

Het blog mooczi.wordpress.com geeft een standplaats voor de WIKI rondom deze onderwerpen. Deze site wordt ook door de verschillende deelnemers van het projectteam gebruikt om hun ervaringen met het innovatie project en hun ervaringen met MOOCs, Instructional Media Designen en OERs te delen.

Doel 4) Een document over de culturele aspecten voor de verschillende gebruikers zoals de docent, student en werkveld bij het gebruik van een MOOC en OER omgeving. We proberen een overzicht te geven per gebruiker wat stimulerende en belemmerende factoren zijn om gebruik te maken van een MOOC.

Hier zijn wel al een aantal lijnen uitgezet betreffende onderzoek. Zowel onze eigen studenten als een aantal collega’s die met masterstudies bezig zijn onderzoeken onderdelen van bovenstaande vraag (of gaan deze binnenkort onderzoeken). Voorlopige lijst van deelnemers: NID studenten, Judith van Hooijdonk, Kees Bekker, Richard Aarts.

_______________________________________________________

Naast de bovenstaande concrete doelen is in het projectplan beschreven dat we willen bereiken dat er een open online les omgeving gecreërd, gepubliceerd en gebruikt gaat worden binnen de faculteit ICT. We hebben in ieder geval nu al gemerkt dat de aanwezigheid van een project en een Instructional Media Designer op de afdeling geleid heeft tot:

  • Discussies op de werkvloer over het gebruik van open materiaal en het open aanbieden van materiaal.
  • Een presentatie voor de Zuyd community op de Kennis in Bedrijf waarbij alle doelgroepen (studenten, docenten, werkveld) waren betrokken.
  • Verschillende initiatieven tot het verbeteren van ons online lesmateriaal.
  • Het illustreren van een nieuwe rol: Instructional Media Designer en de mogelijkheden die dat oplevert als zo iemand wordt toegevoegd aan je team.

_______________________________________________________

Als vlaggendrager van dit Zuyd Innoveert project kan ik mededelen dat dit project op koers is, maar dat we het einddoel hebben moeten inperken. 4 onderwijseenheden omzetten naar een MOOC en 2 daarvan uittesten is te veel van het goede in de huidige context van de faculteit ICT. Het projectteam heeft met de start een vertraging gehad vanwege het wegvallen van 2 projectleiders. De rolverdeling van de projectleiders is opnieuw ingevuld en sindsdien is de opgelopen achterstand enigzins ingelopen. De beperkte beschikbaarheid van docenten vanwege andere prioriteiten werkt vertragend echter veel wordt goedgemaakt door enthousiaste, energieke en volledige medewerking op het moment dat men aanwezig is. Vanuit de  positie van vlaggendrager wordt er overigens een stand van zaken gerapporteerd op het moment dat er zich zaken voordoen die dat vragen in de vlaggendragersblog.

2. Macroproject Zuyd Innoveert 2014/2015

De aanvraag voor het macroproject Zuyd Innoveert 2014/2015 staat voor de deur. Wederom wordt er gevraagd of de faculteit een macroproject wil aanbieden ter goedkeuring, beoordeling en bij goedvinden ter financiering met 35.000 euro. We moeten in het MT nog bespreken of we een macroproject willen aandragen, zo ja welk en wie dat binnen onze organisatie gaat oppakken. Een verlenging van dit project lijkt logisch, maar dan zal het projectplan en de doelstellingen een andere insteek moeten hebben dan het huidige plan. Oorspronkelijk was de gedachte dat in de tweede (van vier) runs we een onderzoek zouden laten plaatsvinden op de vier draaiende MOOCs. Gezien de stand van zaken en gezien de andere prioriteiten (opzetten Bachelor of ICT, accreditatie) is het de vraag of voortzetting op deze manier haalbaar is. De vraag is ook of het opzetten van een nieuw project, het doorlopen van de procedure die daarbij hoort en de uitvoering van dat project haalbaar is. Het gesprek met Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink zal gebruikt moeten worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor verlenging van dit project binnen de projectkaders. Daarna zal het MT een keuze moeten maken tussen: geen project in 2014/2015, een (aangepaste) verlenging van het huidige project, de optuiging van een nieuw project.

Tot zover de punten die besproken gaan worden. Wij zullen deze punten in ons MT bespreken zodra de agenda dat toe laat en zo spoedig mogelijk na 7 januari. Mochten jullie ondertussen meer willen weten bezoek dan: mooczi.wordpress.com daarop zal ook dit bericht te lezen zijn.

Met vriendelijke groet,

Marcel Schmitz

Innovatie challenge #8: Beoordeel de innovatie niet alleen op stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen! Probeer de kracht te zien die tussen de regels door te vinden is.

 

 

Een gedachte over “Week 16 – Stand van zaken Zuyd Innoveert macroproject

  1. Pingback: 10 Innovatie challenges so far @ Zuyd Innoveert ICT | 2 BE JAMMED

Reacties zijn welkom!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s