Bestuursreis Open Online Education

In najaar 2013 is een Nederlandse onderwijsbestuurders naar de VS geweest:

Huug de Deugd, InHolland – René Hageman, VSNU – Frans van Kalmthout, Avans – Marja Kamsma, Avans – Jan Willem Meinsma, Windesheim- Susana Menéndez, Haagse Hogeschool – Anka Mulder, TU Delft – Ineke van Oldeniel, Saxion – Anja Oskamp, Open Universiteit- Henk Pijlman, Hanzehogeschool Groningen -André Postema, Maastricht University – Paul Rullmann, Wetenschappelijk Technische Raad – Adrie Steenbrink, Ministerie van OCW – Bart Straatman, Erasmus Universiteit Rotterdam – Jakob van Waarden, Ministerie van OCW- Erwin Bleumink, SURFnet – Christien Bok, SURF – Hester Jelgerhuis, SURF

Tijdens de reis is er elke dag een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn nu gebundeld tot één document.

DailyOpen

Het document eindigt met de belangrijkste conclusies van de studiereis zijn, die hieronder integraal uit het document zijn overgenomen:

 • Open en online onderwijs, in de vorm van MOOC’s of in andere varianten, is een onvermijdelijke ontwikkeling, waar, met name in de Verenigde Staten, met veel passie en veel middelen in wordt geïnvesteerd.
 • Het open beschikbaar stellen van kennis is geen bedreiging, het biedt juist toegevoegde waarde en zorgt voor doorbraken.
 • Redenen om te investeren in open en online onderwijs zijn reputatie en educatie:
  – De kwaliteit van onderwijsmateriaal en de kwaliteit van docenten wordt zichtbaar.
  – De instelling wordt zichtbaar als speler in de internationale online wereld.
  – Dat kan talentvolle studenten en docenten aantrekken en nieuwe samenwerkingspartners in onderwijs, onderzoek en MKB en industrie opleveren.
  – Doordat het onderwijsmateriaal in (internationale) dialoog kan worden (door)ontwikkeld kan de kwaliteit ervan verbeteren.
  – Doordat er op basis van (big) data onderzoek kan worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende onderwijsconcepten (learning analytics) kan de kwaliteit van het (campus) onderwijs verbeteren.
  – Open en online onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het kader van leven lang leren en internationalisering van het onderwijs.
 • Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om in te zetten op open en online onderwijs;
  – Het hoger onderwijs beschikt over een state of the art infrastructuur voor onderwijs en onderzoek;
  – Het onderwijs in Nederland is al sterk internationaal georiënteerd en beschikt al over een breed Engelstalig onderwijsaanbod.
 • Om deze uitgangspositie te benutten moeten instellingen serieus investeren in de ontwikkeling van online onderwijs.
 • Het zou helpen als de overheid zich krachtig zou uitspreken voor open en online onderwijs, zorgt voor het wegnemen van barrières in wet en regelgeving, innovatie en onderzoek stimuleert en ruimte biedt voor experimenten.
 • Open en online onderwijs biedt goede mogelijkheden voor kennisvalorisatie. Ook kan de zichtbaarheid van de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan de positie van Nederland als kennisland. Aansluiten bij de topsectoren en samenwerking met het bedrijfsleven liggen daarbij voor de hand. Open en online onderwijs kan ook een programmatische rol spelen in ontwikkelingssamenwerking.
 • De docent speelt een sleutelrol in deze ontwikkeling, en moet worden gefaciliteerd in:
  – Professionalisering in succesvolle didactiek van online onderwijs;
  – Samenwerking met (internationale) vakgenoten;
  – Technische randvoorwaarden en voorzieningen.
 • Didactiek van open en online onderwijs zou moeten worden opgenomen in de Basis- en Seniorkwalificaties Onderwijs en worden geïntegreerd in de lerarenopleidingen.
 • Open en online onderwijs biedt mogelijkheden om effectief leren te ondersteunen met bijvoorbeeld:
  – Onderwijs dat is opgedeeld in kleine segmenten met oefeningen;
  – Vormgeven van mastery of learning, de student heeft de beschikking over voldoende oefenmateriaal en kan door naar een volgend niveau als hij de stof beheerst;
  – Snelle feedback en peerfeedback;
  – Gepersonaliseerde leerpaden;
  – Learning communities.
 • De snelle ontwikkelingen vragen om actie, leren door te doen, waarbij belangrijke uitgangspunten zijn:
  – Sluit aan bij de eigen onderwijsvisie en laat open en online onderwijs die versterken;
  – Investeer in (gezamenlijke) analyse van resultaten en succes.
 • Samenwerking kan meerwaarde bieden bij het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en het delen van praktijkervaringen zoals nu gebeurt binnen SURF, bij het aanpakken van vraagstukken over bijvoorbeeld het certificeren van open en online onderwijs en het erkennen van open en online onderwijs in het eigen curriculum, en bij het in samenwerkingsverbanden ontwikkelen van online onderwijs.
 • Voor internationale kennisuitwisseling op open en online onderwijs biedt het OpenCourseware Consortium een uitstekend podium.
 • Binnen ‘coalitions of the willing’ kunnen instellingen werken aan innovatieve manieren om online onderwijs vorm te geven.
Quote

Uit Daily Open

Uit Daily Open

Uit Daily Open

2 gedachtes over “Bestuursreis Open Online Education

 1. Pingback: Sociaal schrijven | 2 BE JAMMED

Reacties zijn welkom!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s