Echt open onderwijs

mooc_wordcloud

De Kamerbrief van Jet Bussemaker over ‘open onderwijs’ leunt te zwaar op MOOCs. Daardoor is die weinig onderscheidend, betoogt UNESCO-hoogleraar Fred Mulder in ScienceGuide. “Nederland zou verder kunnen koersen op écht open onderwijs”.

“De overheid heeft voor het onderwijs een drievoudige verantwoordelijkheid: het bevorderen en garanderen van de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Open leermaterialen en open onderwijs kunnen elk van deze drie verantwoordelijkheden tegelijkertijd in positieve zin dienen. Dat is uniek en kan ons onderwijs en onderwijsstelsel duurzamer maken.

Waar sprake is van publieke financiering van kennisontwikkeling zouden ook de producten daarvan, zoals leermaterialen, publiek beschikbaar moeten komen en gedeeld moeten worden. De voordelen hiervan strekken zich uit naar alle leerlingen, studenten en docenten. Maar ook naar alle onderwijsinstellingen, onafhankelijk van identiteit, profiel en sector, én naar de samenleving, waarbij politieke kleur en sociaaleconomische context er eigenlijk niet toe doen.” 

‘vermoocen’

Zoals misschien al eerder vermeld heeft het projectteam besloten om de projectdoelstelling aan te passen. Het digitaliseren van vier onderwijsmodules in een projectduur van 12 maanden is te ambitieus gebleken.
We werken eerst verder om de eerste onderwijsmodule ICT Foundation 1 (IF1) af te ronden en starten we na het carnavalsverlof met het ontwikkelen van een minor rond het topic gaming. Deze minor moet enerzijds nog ontwikkeld worden waarin we het didactisch vormgeven in een open leeromgeving meenemen. De gaming minor heeft daarnaast nog een extra dimensie, namelijk het internationale Engelstalige karakter. In het kort: 2 ipv 4.

IF2, een van de 2 te ‘vermoocen’ (ons nieuw werkwoord) onderwijsmodules begint langzaam vorm te krijgen.
Onze instructional media designer is hard bezig met het editen van de Logica pencasts voor door docent Vincent van der Meer.
Projectleider onderzoekt de mogelijkheden van het Coursesites platform. 

Vorige week zijn we gestart met de eerste opnames van het onderdeel netwerken met twee enthousiaste collega’s.
De vervolgafspraken voor opnames Netwerken en het derde onderdeel Programmeren zijn gepland.
Het vierde onderwerp van IF1 Bedrijfskunde gaan we op een andere manier invullen. We gaan opzoek naar reeds bestaand materiaal en testen of dit binnen de inhoud van Bedrijfskunde in IF1 past.

netwerken6 netwerken3