Ook bij afbeeldingen bron vermelden

In onze copy-paste samenleving is het ook gemakkelijk afbeeldingen te gebruiken in presentaties. Ook bij afbeeldingen hoor je net zoals bij teksten je bron te vermelden. In onderstaande (grappige) stroomdiagram is te zien wat te doen als je een afbeelding gebruikt.

Via Educational Techology and Mobile Learning

using-image-with-credit

This work is a collective effort of Pia Bijkerk, Erin Loechner and Yvette van Boven.