Trendrapport Open Education 2014

TrendrapportOE

Het Trendrapport Open Education 2014 beschrijft de ontwikkelingen in en uitdagingen van open en online onderwijs voor het Nederlandse hoger onderwijs. Aan de hand van artikelen en intermezzo’s van Nederlandse experts geeft het een doorkijk naar de toekomst:

  • Hoe kunnen instellingen open en online onderwijs inzetten in het formele onderwijs?
  • Wat kunnen we leren van toetsmethoden binnen MOOC’s?
  • Wat zijn juridische vraagstukken?
  • Hoe kijken studenten tegen MOOC’s aan en wat is een MOOC-certificaat waard?
  • Waar liggen kansen voor het postinitiële onderwijs en learning analytics?

Bron: SURFnieuws Trendrapport: open en online onderwijs aanjager voor kwaliteit en flexibiliteit

Dit is de 3e uitgave van het trendrapport dat door Special Interest Group Open Education (dat eerst SIG OER heette) gepubliceerd is. Het trendrapport van vorig jaar heette dan ook nog Trendrapport Open Educational Resources 2013.

Zie ook: Blogbericht van Wilfred Rubens

Mediaserver

Het maken van content, in mijn geval media, vraagt ook om een platform of een ‘drager’ vanwaar die media afgespeeld kan worden. In mijn overzichtelijke wereldje van 15 jaar geleden was dat een videoband die door een koerier naar een aantal kantoren gebracht werd, alwaar het werd afgespeeld op een intern tv circuit. Intussen zijn we enkele ‘lichtjaren’ verder en is de videoband vervangen door een digitaal bestand dat door de hele wereld bekeken kan worden, vrijwel meteen nadat het door mij is geproduceerd. Ook de beeldkwaliteit is enorm vooruit gegaan. We produceren intussen in full HD en worden ook alweer gek gemaakt voor de nieuwe standaard: 4K.

Er zijn verschillende on-line platforms om die media op te slaan. Youtube en Vimeo zijn het meest bekend en die hebben ook een groot aantal voordelen. Ze zijn min of meer de standaard en zijn voldoen dus ook technisch aan alle eisen die miljoenen gebruikers aan deze omgevingen stellen. Daarnaast bieden ze onder meer ook de mogelijkheid om bestanden verborgen of privé te plaatsen, te ondertitelen en links toe te voegen.

Voor de Mooc zoeken we naar een platform waar de studenten hun media in hoge kwaliteit kunnen bekijken, any time, any place, any device. Youtube is een logische keuze maar intussen hebben we ook een eigen media server in huis die is aangeschaft voor het Weblectures project. Graag zou ik al onze media op deze server zetten zodat we alles in eigen huis hebben, in een vellige omgeving die regelmatig wordt geback-upt.  Daarnaast is het wenselijk dat de bestanden Zuydbreed gevonden en bekeken kunnen worden in een speciaal daarvoor ingerichte ‘catalogus’ of browser en ook voorzien zijn van de juiste metadata. Veel docenten weten nu niet waar ze materiaal kunnen plaatsen en wijken uit naar de Blackboard server (die daar ook niet voor is bedoeld) of naar Youtube.

Op dit moment is de media.zuyd server speciaal ingericht voor het bekijken van de digitale mediacollectie van de bibliotheek (de bestanden die eerder via Surfmedia waren ontsloten) en voor het bekijken van de ‘weblectures’ die zijn opgenomen met onze Presentations2Go-set. In principe zou het mogelijk moeten zijn om videomateriaal in HD kwaliteit af te spelen van deze server maar zoals het er nu naar uitziet zal het uploaden van grote hoeveelheden HD materiaal en het benaderen van dit materiaal door grote groepen studenten de performance van de server niet ten goede komen. We gaan dit nog uitgebreid testen en eventueel uitwijken naar een extra server voor dit materiaal maar zo lang dit nog niet getest is en gegarandeerd zonder problemen functioneert, kiezen we ervoor om het videomateriaal van ‘MoocZi’ voorlopig op Youtube te hosten. Hetzelfde geldt voor materiaal dat vervaardigd is met Camtasia. We hebben een aantal lessen opgenomen die verrijkt zijn met een test/quiz. Deze bestanden kunnen alleen via een webbrowser worden afgespeeld (als HTML en SWF bestand) en worden nu gehost op screencast.com.

Het toenemend gebruik van media door studenten en docenten vraagt een passende oplossing. Ik hoop dat Zuyd het in de toekomst mogelijk maakt om dit soort materialen zelf te hosten zodat er een mooie kennisbank ontstaat waar docenten en studenten van elkaar kunnen leren en er ook een stimulans ontstaat, door naar elkaars werk te kijken, om de kwaliteit te verbeteren.

Onderzoeksvaardigheden?

Naast mijn rol als projectleider doceer ik binnen de opleiding Netwerk Infrastructure Design de module Onderzoeksvaardigheden. Samen met collega-docente Eliane Boileau hebben we deze module ontwikkeld. Ik kan concluderen: binnen de module Onderzoeksvaardigheden is MOOCZI een feit.

Dit 6 EC vak wordt afgesloten met theorietentamen en een praktijktentamen. Het praktijktentamen bestaat uit een mini-onderzoek uitgevoerd door een groep van minimaal 3 studenten. Welk onderwerp kiezen we voor dit praktijktentamen? MOOCZI natuurlijk!! We hebben vlaggendrager Marcel Schmitz uitgenodigd om te fungeren als ‘opdrachtgever’ voor het praktijktentamen. Hij heeft in een korte presentatie het project samengevat en de thematiek toegelicht zodat studenten een inzicht hebben in de projectdoelen van het MOOCZI project.

Tijdens de introductie werd duidelijk dat de meeste studenten nog nooit gehoord hadden van het begrip MOOC. Hier kwam de samenvattende videoclip ‘What is a MOOC?’ van Dave Cormier goed van pas. Aan de hand van een korte briefing mochten studenten een eigen invalshoek kiezen voor hun mini-onderzoek naar de mogelijkheden van een MOOC binnen de Faculteit ICT, bijvoorbeeld naar de diversiteit aan platformen, de verwachtingen van studenten en docenten, het betrekken van alumni, etc.

De onderzoek moet wel een aantal eisen voldoen, namelijk een mixed-method onderzoek waarbij naast een deskresearch zowel een kwantitatieve (in de vorm van een enquête) en kwalitatieve (in de vorm van een interview) onderzoeksmethode gebruikt moet worden. In elke groep wordt er per student student minimaal 1 interview en 10 ingevulde enquêtes verwacht. Vervolgens moeten de resultaten verwerkt worden in een onderzoeksrapport inclusief alle verzamelde, verwerkte en geanalyseerde data.

Deze week meer over de onderzoeksresultaten van deze studenten!