How whiteboard video technology works in education

Een prachtige animatie over het grote leereffect van animatiefilmpjes zoals RSA . Alhoewel …  het gaat wel over VideoScribe, een commercieel produkt van Sparkol.

Voor het project hebben we een licentie van VideoScribe gekocht. Gisteren was de release van VideoScribe2.0. Toch nog maar een poging wagen. Het is inderdaad ‘fun’, maar toch niet zo gemakkelijk als het filmpje doet vermoeden. Ook hiervoor heb je een goed script nodig over hetgeen je in de animatie wilt vertellen. Heb je dat voorwerk goed gedaan, dan zal het inderdaad verder ‘fun’ zijn om te doen!

Social learning platform

Een MOOC bij Coursera kost al snel tussen de 50.000 – 100.000 dollar en staat de content bij Coursera. Bij EdX wordt gesproken tussen de 50.000 en 250.000 dollar. Bedragen die wij voor ons project niet ter beschikking hebben. Vandaar dat we experimenteren met het gratis Blackboard Coursesites. Het platform Curatr lijkt daarentegen nog wel een optie, het vergt een investering die begint bij 5.000 euro.

Aan dit platform ligt een visie ten grondslag die past bij waar wij mee bezig zijn. Gebruik maken van content die al open en online beschikbaar is. En ons richten op het sociaal leerprocessen. Steigers bouwen (scaffolding) en studenten laten ervaren dat door samen actief met kennis te werken nieuwe kennis gebouwd wordt en daardoor geleerd.

Op MOOC factory zijn enkele interessante blogs over MOOCs (en het platform Curatr in het bijzonder) te lezen.

“Onderwijs is weer sexy geworden”

Dit zegt Anka Mulder, vicepresident Educatie en Operaties van TU Delft.

Docenten die een MOOC geven, vertellen me dat ze zich didactisch herboren voelen. Bij het maken van een MOOC moet je heel gestructureerd nadenken over de eindtermen en leerdoelen. Welke werkvorm gebruik je om een leerdoel te bereiken? Die kennis nemen de docenten weer mee terug naar de campus

Dit is een citaat uit de publicatie Open en online onderwijs: kwaliteitsverhoging door innovatie (juni 2014).

Precies zo ervaren wij dit ook bij het ontwikkelen onze MOOC’s. Of moeten we praten over een TORQUE? a Tiny Open With Restriction Course focused on Quality and Effectiveness. Een acroniem die ik tot nu toe nog niet gehoord had 🙂 .

Het artikel, geschreven door Christien Bok en Hester Jelgerhuis van SURF, beschrijft de mogelijkheden om met open en online onderwijs, waaronder MOOC’s, goed onderwijs te bieden, voor meer studenten en andere doelgroepen, met meer variëteit, meer flexibiliteit, meer verdieping en meer resultaat. Het artikel is eerder verschenen in TH&MA, Tijdschrift voor Hoger onderwijs & Management, jaargang 21, nr 2, p. 53-56. 2014.

Via SURF

SURF is een pleitbezorger van open en online onderwijs, niet in de laatste plaats vanwege de innovatiekracht die deze openheid met zich meebrengt. Ook is SURF van mening dat open en online onderwijs een positieve impact kan hebben op de kwaliteit van het onderwijs ‘op de campus’.