Thema-uitgave ‘Open en online onderwijs – editie Didactiek’

OOO_didactiek

Deze thema-uitgave bevat artikelen en intermezzo’s over de do’s en don’ts rondom didactiek van open en online onderwijs. Aan bod komen onder meer de verschillen in ervaringen met het thema in het hbo en wo en een raamwerk om kwalitatief goed online onderwijs op te zetten.

Inhoud:

  • Didactiek van open en online onderwijs: de do’s & don’ts door Marjolein van Trigt
  • Een didactiek voor open en online onderwijs door Peter B. Sloep
  • Open en online onderwijs in hbo en wo: never the twain shall meet? door Hanneke Duisterwinkel, Pierre Gorissen en Robert Schuwer

Via SURF

Open en online onderwijs blijven stimuleren

Het afgelopen schooljaar ben ik mede projectleider geweest van het MOOCZI-project. In eerste instantie om Priscilla Machils te helpen, omdat zij te veel onderwijstaken had om het projectleiderschap er naast te doen. Daarna om Dionne Stuivenberg, die het stokje van Pricilla in april overnam, in te werken. Nu doe ik een stapje terug als projectleider.

Maar open en online zijn natuurlijk voor het I-team van Zuyd belangrijke items. En ik hoop niet alleen voor het I-team 😉 Immers open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces, dat ziet ook minister Bussemaker van OCW. Zij stelt daarom geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling. Vanaf november 2014 kunnen instellingen voor hoger onderwijs een projectvoorstel indienen. De projecten starten tussen mei en september 2015 en hebben een looptijd van maximaal 16 maanden.
Ik hoop dat ook een opleiding van Zuyd zich aanmeldt. Laat je dat dan het I-team even weten? Dat zou fijn zijn!

Het doel van deze projecten is om ervaring op te doen met de toepassing van open en online onderwijs en om deze te delen. Dit was en is ook het doel van het MOOCZI-project. Ik blijf daarom wel betrokken vanuit mijn rol als I-adviseur. En als kennisdeler zal ik dit blog blijvend gebruiken om informatie, tips rondom open en online onderwijs met jullie te delen.

MOOC_JISC

CC by-nc-sa Giulia Forsythe

MOOC on!

Groet,
Judith van Hooijdonk
I-adviseur