Welk MOOC-platform is geschikt?

Op 8 oktober organiseerde SURF een seminar over MOOC-platforms. Het selecteren van een MOOC-platform en het gebruiken MOOC´s in je eigen curriculum kwamen hierbij aan de orde. Robert Schuwer, Pierre Gorissen en Wilfred Rubens hebben hierover blogposts gepubliceerd.

De presentaties van de platforms vonden plaats aan de hand van o.a. de volgende vragen:

1. Zelf MOOC’s aanbieden:

  • Wat biedt het betreffende platform? Wie kan het platform gebruiken en onder welke voorwaarden? Waarom is het interessant met dit platform te werken en tegen welke beperkingen loopt u eventueel aan? Wat is de verhouding met het Learning Management System (LMS) voor uw eigen ingeschreven studenten? Terugkijkend: hoe goed sluit het gekozen platform aan bij het beoogde onderwijsdoel?

Tijdens de seminar werden ervaringen met edX, FutureLearn, Coursera en OpenU gepresenteerd. Voor hogescholen is het bijna onmogelijk om te participeren in de grote Amerikaanse platformen. Deze richten zich toch vooral op de bekende, hoog in de ranglijsten staande universiteiten.
Voor IF1 heeft MOOCZI gekozen voor Blackboard coursesites, omdat we hierover niet tevreden zijn, oriënteren we ook op andere platformen. Blackboard heeft inmiddels ook OpenEducation Platform. Gratis te gebruiken door Blackboard klanten.
Belangrijk bij het maken van een keuze is ons wel af te vragen:

  • In hoeverre vind de faculteit ICT, of Zuyd Hogeschool open en online onderwijs belangrijk voor haar onderwijsstrategie?

2. Bestaande MOOC’s in uw eigen onderwijs integreren:

  • Als u een MOOC van dit platform wilt gebruiken binnen uw eigen onderwijs, welke voorwaarden, procedures en kosten gelden dan? Platform vs. de auteurs van de MOOC’s: wie heeft welke rol en rechten? Van welke licenties wordt er gebruik gemaakt? Welke koppeling is er met de systemen waar uw leermaterialen zijn opgeslagen? Welke ervaringen zijn er al met de inzet van ‘MOOC as a book’ van dit platform?

Ook hierover horen we wel berichten binnen Zuyd. In hoeverre hier al ervaringen mee zijn, is bij ons niet bekend. Het is wel verstandig om dan rekening te houden met de issues die gepubliceerd zijn in: Open en online onderwijs in hbo en wo: never the twain shall meet? door Hanneke Duisterwinkel, Pierre Gorissen en Robert Schuwer.

Deficiëntiecursussen

Op Science Guide dit bericht over MOOCs en deficiëntiecursussen. TU Delft heeft inmiddels MOOC ‘Pre-University Calculus’.

Calculus

Klik op de afbeelding om deze MOOC via edX te bekijken

De Kamer heeft de minister nu enkele vragen gesteld: “Gaat u actie ondernemen ten aanzien van het advies van de Onderwijsraad om onderzoek te doen naar het inzetten van MOOC’s bij doorlopende schakel- of bijspijkerprogramma’s? Vindt u dat hogescholen en universiteiten hier gezamenlijk moeten optrekken?”

De Kamer vraagt nu aan de minister of niet meer instellingen gebruik maken van MOOC’s om zogenoemde deficiënties weg te werken. “Klopt het dat de TU Delft een MOOC gaat gebruiken teneinde bij aankomende studenten wiskunde deficiënties weg te werken? Kunt u aangeven of er meerdere instellingen zijn die nadenken over dergelijke toepassingen van MOOC’s?”

Daarnaast wil de Kamer van de minister weten of dit ook niet bij andere vakken dan bij wiskunde toegepast kan worden. “Zijn er meerdere deficiënties dan wiskunde denkbaar waarvoor MOOC’s een uitkomst zouden kunnen bieden?”

Bron: Science Guide 26 september 2014

Het vervolg van MOOCZI dat zich richt op deficiëntiecursussen op HBO-niveau voor wiskunde, Nederlands en Engels is een goede zet!