Een moderne docent moet ook een goede designer zijn #moocblou

Een moderne docent moet vooral een goede designer zijn, die gepaste (online en/of face-to-face) leeractiviteiten kiest/ontwerpt en samenvoegt tot leerarrangementen die zijn afgestemd op de leerdoelen, de (groep van) lerenden en de leeromgeving.

Dit was de stelling van week 6 ‘leeractiviteiten ontwerpen’ van de MOOC Blended Learning van de Open Universiteit. Veel deelnemers struikelden over het woordje “vooral” dat vervangen zou moeten worden door “ook”. Naast het (samen!) ontwerpen van leeractiviteiten behoort een docent ook een motiverende betrokken leraar moeten zijn die weet hoe het middel ict didactisch in te zetten, vinden de deelnemers van deze MOOC.

Als bron voor Learning Design werd een tool gepresenteerd die je kunt gebruiken bij curriculumontwikkeling, zie hier de toolkit.

Grainne Conole en collega’s hebben dit model van de “7Cs of Learning Design” (2014) ontwikkeld, een redelijk complex model voor teams van docenten, zie de video met beschrijving (vanaf 2:38) . Om het model te kunnen gebruiken is het handig dit schema voor cursusontwerp (excel) te hanteren.

Binnen dit MOOCZI-project zijn we ook meer bezig met het ontwikkelen van een blended vorm van leren ipv een ‘echte’ MOOC te ontwikkelen. In onderstaand schema een overzicht van alle vormen tussen online en face-to-face (contigu) leren.

BLcontinuum

Watson, J. (2008) via

Want als je onderwijs(eenheden) gaat ontwikkelen moet je weten waarvoor je ontwikkeld. Wat zijn je doelen, welke didactische werkvormen? Hoe je hierin keuzes kunt maken, kan je lezen in de handreiking van van het lectoraat eLearning van InHolland: Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen. Jos Fransen en Pieter Swager (2007). Zie ook het artikel van Jos Fransen in OnderwijsInnovatie over ontwerpstrategie voor blended learning.

En zoals in dit blog al vaker aanbod is gekomen. Een ontwerper is niet meer een ingenieur alleen achter de tekentafel, maar een die werkt in een community van ontwerpers. Teaching as a design science: building pedagogical patterns for learning and technology  is een boek van Diana Laurillard waarin ze bepleit voor docenten die samen ontwerpen en dat vooral ook delen met de wereld. Docent kom uit de klas! In onderstaande lezing (september 2012) argumenteert zij (vanaf 1:38) dat een docent eigenlijk als een ingenieur-ontwerper moet werken aan onderwijs dat gebruik maakt van digitale technologie om de kwaliteit van leren te verbeteren

Wat ik erg goed vind aan deze MOOC is de aandacht voor OER. Start nadat je leerdoelen en didactisch werkvormen helder zijn met een zoektoch naar Open Educational Resources. Besluit daarna wat je aan leermaterialen nog gaat ontwikkelen. Maar dat hoef jij als docent niet (alleen) te doen, je kunt het ook aan studenten vragen of als opdracht geven. Samen onderwijs bouwen! Dat is wat wij met dit MOOCZI-project ook beogen!