“Veel MOOCs zijn niet meer dan windowdressing” #owd14

“Veel MOOCs zijn niet meer dan windowdressing”, zei Pedro De Bruyckere tijdens zijn afsluitende keynote van de HO-dag tijdens Dé Onderwijsdagen 2014 (zie hier videoregistratie). Misschien is het tijd voor een technopauze om ons meer te richten op de didactiek van open en online onderwijs (Bron: Scienceguide). Daarnaast vroeg hij ook meer aandacht voor menselijke transformatie door het creëren van speelruimte. We moeten op zoek naar de juiste balans tussen digitaal en analoog. Zie ook de impressie van Wilfred Rubens over deze keynote.

Kranzberg

Veel sessies tijdens deze Onderwijsdagen gingen over MOOC’s, open en online onderwijs en blended learning. Wat ik tijdens deze sessies opgepikt heb:

  • Ontwerpen van onderwijs moet eens serieus genomen worden, zei Peter Sloep. Ook als je begint met open en online onderwijs, betekent dat terug naar de tekentafel. Hanteer daar bij een ontwerpmethode, zoals. Zie ook zijn bijdrage aan deze thema-uitgave over didactiek in open en online onderwijs.
  • Ondersteun docenten bij het ontwikkelen van e-content met een begeleidingsteam of een ontwikkelteam. UMC Utrecht heeft door het project ‘Onbegrensd leren’ veel ervaring opgedaan met 2 verschillende ontwikkelmethodes. E-modules werden of ontwikkeld door een team van experts (onderwijskundigen, instructional media designers etc) waarbij het aanleveren van content de verantwoordelijkheid was van de docent, of ontwikkeld door de docent zelf in de ontwikkeltool Storyline, waarbij het ontwikkelteam op de achtergrond beschikbaar was voor advies en ondersteuning. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen en heeft een eigen kostenplaatje. De door hen ontwikkelde e-module wijzer, een applicatie waaruit de elementen van een e-module (zoals interactieve werkvormen) kan worden geselecteerd en een bijbehorend kostenoverzicht wordt gepresenteerd, komt (over een jaar) open beschikbaar. Ze hebben goede ervaringen met een gestandaardiseerd (ook qua vormgeving) ontwikkelproces. Dit project heeft veel draagvlak bij het management die ook voor een behoorlijke financiële injectie heeft gezorgd.

  • De Haagse Hogeschool heeft een minor Informatievaardigheden volgens het concept blended learning ontwikkeld. Het bleek dat de investering meer dan waard was. De minor werd aantrekkelijker, effectiever en efficiënter.

BL

  • Tevens is de Haagse Hogeschool bezig met een OER project. Het bleek dat docenten hun leermaterialen wel intern binnen de Haagse wilde delen maar (nog) niet open op het internet. Zij gebruik FeedbackFruits om hun leermateriaal via een repository breder beschikbaar te stellen.

NaBlog 18/11: Alle presentaties en video’s van Dé Onderwijsdagen 2014 zijn inmiddels beschikbaar.