Stappenplan om mogelijkheden online onderwijs te verkennen *infographic*

InfographicOOOWil je de mogelijkheden van online onderwijs verkennen? Deze infographic van SURF is een stappenplan die de 3 relevante vragen stelt: waarom wil je het inzetten, wat wil je gaan ontwikkelen en hoe ga je dat doen. Elke vraag is nader uitgewerkt in een rijtje subvragen die samen een handreiking vormen voor het ontwerpen van online onderwijs.

Bron: SURF

Zie ook Begrippenkader Open Online Onderwijs