Week 32 – De afstand van de vlaggendrager wordt groter

Het valt op dat ik pas weer aan het schrijven van een blog toe kom 16 weken na de vorige post. De afstand als vlaggendrager tot het project is groter geworden. Niet bewust, maar meer door de andere activiteiten binnen Zuyd. En toch heb ik in die afgelopen 16 weken activiteiten gedaan die (zijdelings) met dit project te maken hebben. Een kort overzicht:

 

Op zoek naar een nieuwe projectleider

Helaas heeft Priscilla Machils uitdagingen gevonden buiten Zuyd Hogeschool, waardoor we op zoek moesten naar een nieuwe projectleider. Als vlaggendrager mag ik van geluk spreken dat Judith van Hooijdonk als bijzonder projectleider meedraait met dit project, anders had deze zoektocht een nog groter gat geslagen in het project. Nu is het project (weliswaar enigzins vertraagd) toch door kunnen gaan, terwijl een nieuwe projectleider is gezocht. Dionne Stuivenberg was al bij de faculteit in gesprek voor een aantal onderwijseenheden, waar met spoed menskracht gevraagd werd. Dionne gaat dan ook tot in ieder geval 1-9-2014 samen met Judith het project leiden. Zoals dat vaker gaat met projecten in het onderwijs werd Dionne gelijk in het diepe gegooid en was er ‘naast het project’ ook onderwijs dat met spoed ingevuld moest worden. Toch kies je dan als vlaggendrager voor de pragmatische oplossing. Daarmee bedoel ik dat het ‘gezonder’ zou zijn om een nieuwe kracht eerst te laten inwerken en dan na 3 maanden pas als projectleider ‘op te stellen’, zodat er genoeg ruimte is om te wennen aan de omgeving, aan de organisatie en aan het projectteam. Helaaas is de ruimte van tijd er niet en is Dionne een geschikte projectleider. Ik ben wel blij dat er een tweede projectleider is die een reddingsboei kan gooien en een eventuele schreeuw voor extra hulp kan geven in mijn richting.

Innovatie challenge #9: Innoveren is zonder bandjes in het diepe worden gegooid en dan proberen om te gaan zwemmen, vaak tegen de stroom in. Zorg voor genoeg reddingsboeien en floatables, zodat nieuwe zwemmers snel boven kunnen komen.

 

Terugkomdag vlaggendragers/Introductiedag nieuwe vlaggendragers

Een van de andere activiteiten in de afgelopen maand was de terugkomdag van de vlaggendragers. Helaas moest ik vanwege een lezing over gaming het ‘echte terugkomen’ missen en heb ik daar alleen het einde van meegemaakt. Priscilla heeft me daar goed vervangen en ons prima vertegenwoordigd met een korte impressie op film van wat we tot nu toe wel en niet gedaan hebben. Het valt op dat alle projecten moeite hebben om ‘naast’ het onderwijs te innoveren, maar dat iedereen gedreven door enthousiasme en wilskracht toch doorgaat. De tweede helft van de bijeenkomst was voor nieuwe vlaggendragers. Er is een nieuwe ronde, waarbij faculteiten nieuwe projecten kunnen indienen voor schooljaar 2014/2015. Als ‘oudgediende’ zat ik daarbij om mijn ervaringen ‘tot dan toe’ te delen. Het was erg jammer om te zien dat slechts 1 vlaggendrager (er waren meer aanmelders) de ruimte had gevonden om te komen. Maar goed dan krijg je meer! Je ziet dat het gedeelte kennisuitwisseling stroef gaat. Het is niet zo dat de lectoren Marcel van der Klink en Dominique Sluijsmans niet proberen, Yammer groepen zijn aangemaakt, bijeenkomsten worden georganiseerd, maar het blijkt toch lastig om juist het type ‘vlaggendrager’ meer met elkaar echt in contact te laten zijn. Kijk naar mezelf. Ja we hebben een mooie blog waarop we onze ervaringen delen, maar als vlaggendrager heb ik daar de afgelopen 16 (!) weken geen aandacht voor gehad. Natuurlijk geldt dat wel voor mijn team, maar blijkbaar lukt het niet om ‘gestructureerd’ innovatie te beleven, zoals dat wel met ‘de kwaliteit van het onderwijs’ of ‘de studentbeleving’ wel gaat. Dat zou een mooi innovatieproject an sich zijn: hoe innovatie beleven als onderdeel van je zijn.

Innovatie challenge #10: Hoe krijgen we het zover dat we innoveren in het onderwijs op dagelijkse basis net zo beleven als de kwaliteit van het onderwijs en de beleving van de student.

 

Zuydinnoveert gaat Zuydbreed

Tja eigenlijk past het laatste onderdeel niet direct bij het MOOC project, maar ik heb deze bijeenkomst wel gedaan in dezelfde ‘uren’ die ik voor Zuyd Innoveert heb 😉 en het gaat over Zuyd Innoveert dus toch even kort. Ik ben blij dat er mogelijkheden zijn om Zuydbreed een project op te pakken. Tijdens een pizzasessie zijn er een aantal ideeën geopperd die Zuydbreed aangepakt zouden kunnen worden middels een Zuyd Innoveert project. Ik heb daar de ‘kickstarter voor Zuyd’ en ‘Urgent Evoke’ gedropt en Judith van Hooijdonk heeft het gehad over een gezamenlijke MOOC. Het was een gezellige en inspirerende bijeenkomst, maar bijzonder vond ik dat er een 9-tal ‘nieuwe collega’s’ zaten die nog niet direct betrokken zijn bij Zuyd Innoveert. De olievlek werking van het Zuyd Innoveert project in full effect.

Tot zover.

Week 16 – Stand van zaken Zuyd Innoveert macroproject

Als vlaggendrager bereid ik momenteel de bijeenkomst voor tussen onze directeur, de lectoren van Zuyd Innoveert en de projectleiders van het MOOC Zuyd Innoveert project. Onderstaande mail is in dat kader naar de leden van het managementteam van de faculteit ICT gegaan.

Beste MT-leden,

Vanwege het uitvallen van ons overleg deze week wil ik jullie op deze manier informeren. 7 Januari is er een bijeenkomst in het kader van het macroproject Zuyd Innoveert van de faculteit ICT. De lectoren Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink komen dan op bezoek bij het projectteam (Priscilla Machils, Judith van Hooijdonk (beide projectleiding) en Pieter Dekkers (Instructional Media Designer). Peter zal ze in zijn rol van directeur ontvangen en ik zal in de rol van ‘vlaggendrager’ van Zuyd Innoveert voor de faculteit ICT aanwezig zijn. Er zullen daar een tweetal onderwerpen besproken worden: de stand van zaken en het onderwerp voor het macroproject Zuyd Innoveert 2014/2015.

1. Stand van zaken macroproject Zuyd Innoveert 2013/2014

In het projectplan staan een aantal doelen beschreven. Hierbij een korte stand van zaken per doel.

Doel 1) Het ontwerp en de realisatie van 1 onderwijseenheid per blok. Dus September 2014 zijn er 4 onderwijseenheden ge-mooc-ified.

Een start is gemaakt met het ‘rethinken’ van de onderwijseenheid: ICT Foundation 1. Dit is een onderwijseenheid die nieuw is voor de eerstejaarsstudenten en in het curriculum van de Bachelor of ICT in jaar 1 blok 1 gepositioneerd is. De projectleiders en Instructional Media Designer hebben de onderwijseenheid geanalyseerd, ‘gemapped’ en bediscussieerd met de betrokken docenten. Ze zijn halverwege het traject. De conclusie die we nu al kunnen trekken dat in de huidige werkbelasting van de faculteit ICT (o.a. het opzetten van een nieuwe bachelor ICT en accreditatietraject) het doel om 4 onderwijseenheden om te bouwen tot een MOOC een te grote stap is. Het projectteam heeft besloten om een stap terug te nemen en te kiezen voor minimaal 2 onderwijseenheden. Het is nog af te wachten of het eindresultaat een volledige MOOC is of slechts onderdelen van een MOOC. Het is te vroeg om hierover nu al een oordeel te vellen.

Doel 2) Twee rapportages over de onderwijseenheden als MOOC die in blok 1 en 2 ontwikkeld worden.

Als gevolg van het beperken van het aantal onderwijseenheden zal er ook maar 1 rapportage mogelijk zijn. Namelijk van de onderwijseenheid ICT Foundation 1. Het traject van de tweede te ontwikkelen MOOC start pas in blok 3 het onderzoeken, verwerken en rapporteren van een test met betreffende onderwijseenheid zal pas na September 2014 kunnen worden opgeleverd. Het is wel de bedoeling dat na ontwikkeling deze rapportage wel wordt gemaakt.

Doel 3) Een WIKI over MOOC/OER

Het blog mooczi.wordpress.com geeft een standplaats voor de WIKI rondom deze onderwerpen. Deze site wordt ook door de verschillende deelnemers van het projectteam gebruikt om hun ervaringen met het innovatie project en hun ervaringen met MOOCs, Instructional Media Designen en OERs te delen.

Doel 4) Een document over de culturele aspecten voor de verschillende gebruikers zoals de docent, student en werkveld bij het gebruik van een MOOC en OER omgeving. We proberen een overzicht te geven per gebruiker wat stimulerende en belemmerende factoren zijn om gebruik te maken van een MOOC.

Hier zijn wel al een aantal lijnen uitgezet betreffende onderzoek. Zowel onze eigen studenten als een aantal collega’s die met masterstudies bezig zijn onderzoeken onderdelen van bovenstaande vraag (of gaan deze binnenkort onderzoeken). Voorlopige lijst van deelnemers: NID studenten, Judith van Hooijdonk, Kees Bekker, Richard Aarts.

_______________________________________________________

Naast de bovenstaande concrete doelen is in het projectplan beschreven dat we willen bereiken dat er een open online les omgeving gecreërd, gepubliceerd en gebruikt gaat worden binnen de faculteit ICT. We hebben in ieder geval nu al gemerkt dat de aanwezigheid van een project en een Instructional Media Designer op de afdeling geleid heeft tot:

  • Discussies op de werkvloer over het gebruik van open materiaal en het open aanbieden van materiaal.
  • Een presentatie voor de Zuyd community op de Kennis in Bedrijf waarbij alle doelgroepen (studenten, docenten, werkveld) waren betrokken.
  • Verschillende initiatieven tot het verbeteren van ons online lesmateriaal.
  • Het illustreren van een nieuwe rol: Instructional Media Designer en de mogelijkheden die dat oplevert als zo iemand wordt toegevoegd aan je team.

_______________________________________________________

Als vlaggendrager van dit Zuyd Innoveert project kan ik mededelen dat dit project op koers is, maar dat we het einddoel hebben moeten inperken. 4 onderwijseenheden omzetten naar een MOOC en 2 daarvan uittesten is te veel van het goede in de huidige context van de faculteit ICT. Het projectteam heeft met de start een vertraging gehad vanwege het wegvallen van 2 projectleiders. De rolverdeling van de projectleiders is opnieuw ingevuld en sindsdien is de opgelopen achterstand enigzins ingelopen. De beperkte beschikbaarheid van docenten vanwege andere prioriteiten werkt vertragend echter veel wordt goedgemaakt door enthousiaste, energieke en volledige medewerking op het moment dat men aanwezig is. Vanuit de  positie van vlaggendrager wordt er overigens een stand van zaken gerapporteerd op het moment dat er zich zaken voordoen die dat vragen in de vlaggendragersblog.

2. Macroproject Zuyd Innoveert 2014/2015

De aanvraag voor het macroproject Zuyd Innoveert 2014/2015 staat voor de deur. Wederom wordt er gevraagd of de faculteit een macroproject wil aanbieden ter goedkeuring, beoordeling en bij goedvinden ter financiering met 35.000 euro. We moeten in het MT nog bespreken of we een macroproject willen aandragen, zo ja welk en wie dat binnen onze organisatie gaat oppakken. Een verlenging van dit project lijkt logisch, maar dan zal het projectplan en de doelstellingen een andere insteek moeten hebben dan het huidige plan. Oorspronkelijk was de gedachte dat in de tweede (van vier) runs we een onderzoek zouden laten plaatsvinden op de vier draaiende MOOCs. Gezien de stand van zaken en gezien de andere prioriteiten (opzetten Bachelor of ICT, accreditatie) is het de vraag of voortzetting op deze manier haalbaar is. De vraag is ook of het opzetten van een nieuw project, het doorlopen van de procedure die daarbij hoort en de uitvoering van dat project haalbaar is. Het gesprek met Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink zal gebruikt moeten worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor verlenging van dit project binnen de projectkaders. Daarna zal het MT een keuze moeten maken tussen: geen project in 2014/2015, een (aangepaste) verlenging van het huidige project, de optuiging van een nieuw project.

Tot zover de punten die besproken gaan worden. Wij zullen deze punten in ons MT bespreken zodra de agenda dat toe laat en zo spoedig mogelijk na 7 januari. Mochten jullie ondertussen meer willen weten bezoek dan: mooczi.wordpress.com daarop zal ook dit bericht te lezen zijn.

Met vriendelijke groet,

Marcel Schmitz

Innovatie challenge #8: Beoordeel de innovatie niet alleen op stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen! Probeer de kracht te zien die tussen de regels door te vinden is.

 

 

Week 13 – Kennis In bedrijf: Spread the story

Als vlaggendrager is een evenement als Kennis in Bedrijf bij uitstek een moment om je verhaal te ‘verkopen’. Samen met Judith, Priscilla en Pieter heb ik een presentatie bezorgd bij de dag die bij Zuyd in het teken staat van het delen van kennis.

De presentatie had twee doelen: 1) Vertellen wat is een MOOC, wat is OER. en 2) Vertellen wat we aan het doen zijn binnen het Zuyd Innoveert project en aangeven hoe de mensen ons via deze blog kunnen volgen. Het was een gevarieerd publiek: een aantal externen, docenten van de eigen en van andere faculteiten, maar ook studenten. En onze ICT studenten zouden niet onze ICT studenten zijn als ze de discussie aangingen over GPL versus Creative Commons. Heerlijk. Zeker iets om verder op in te duiken.

Onze katalysator rondom technology enhanced learning die we MOOC hebben genoemd loopt. En binnen de kaders en grenzen die we hebben gaan we gestaag vooruit. De opmerkingen en suggesties uit het publiek worden meegenomen en als vlaggendrager blijf ik trots op de stappen die we nemen.

Week 7 – Inspiratie en kennis outside Zuyd

Deze week stond voor mij in het teken van een bezoek aan de Educause congres te Anaheim, Verenigde Staten. Een congres over IT, Innovatie en Onderwijs met keynote sprekers als Sir Ken Robinson en Jane McGonigal. Een congres waar (hoe kan het ook anders) veel lezingen over MOOC of MOOC gerelateerde zaken gaan. Per toeval zijn er nog twee projectleden bij dit congres geweest en we zullen dan ook nog verslag doen van de verschillende sessies. Het is en blijft een hot topic, maar we moeten voorzichtig blijven, want het mooie aan hot topics is dat je er flink mee kunt scoren, maar je kunt je er ook flink aan verbranden. Dus stap voor stap verder gaan in onze zoektocht of en hoe MOOC bij Zuyd ICT kan worden ingezet.

Tijdens dit congres heb ik nagedacht over de vraag van de lectoren voor ‘nieuwe’ projecten voor het volgend jaar. Op een congres als Educause komen er altijd meer ideeen in je hoofd dan uit te voeren zijn ;).  Zuyd Innoveert heeft als doelstelling dat we ook van elkaar leren hoe we innoveren en dat innovatie als een olievlek over de faculteiten en dus ook de hele organisatie laten gaan. Dus ik vraag me af of ik ook een macroproject Zuydbreed mag aanvragen als vlaggendrager. Waar het over gaat:

Innovatie challenge #7: Hebben we het lef om te (leren) innoveren?

Week 6 – Full of suprises

Drie verrassingen in de 6e week van Zuyd Innoveert project voor Zuyd. De ‘meer dan verwacht’ verrassing kwam tijdens de kick-off van Zuyd Innoveert.  Daan Roosegaarde had een zeer inspirerende speech.

Grijns ik hoop alleen dat we met Zuyd ooit zijn voorgestelde vormen van innovatie kunnen doorvoeren in onze organisatie. Begrijp me niet verkeerd Zuyd Innoveert is een mooi initiatief en ik maak er dankbaar gebruik van. Maar het is (nog!) niet de natuurlijke beleving in alle lagen in onze organisatie innovatie zou moeten zijn. Daan heeft prachtige voorbeelden en weet het super te verwoorden. Heerlijk! Mooi ook om weer bin te praten met de andere projectleiders, na de goedkeuringen hebben we elkaar niet meer gezien in dit kader. Ook leuk dat er microprojectleiders waren. Ik hoop dat ik Dave Krapels als ‘opdrachtgever’ met een echte behoefte kan helpen. Genoeg om over na te denken/werken. O ja en sorry Karel voor het lenen van je motto 😉

De leuke verrassing uit onverwachte hoek was de inbreng van 8 tot 10 groepen van NID studenten die in het kader van hun vak onderzoeksvaardigheden onderzoek gaan doen op verschillende aspecten van de MOOC.  Erg benieuwd wat daar uitkomt.  Naast de credits die ze bij goed resultaat van hun docenten krijgen heb ik SubWay platters ingezet en beloofd de resultaten serieus te nemen en te gebruiken. Ik ben erg benieuwd wat dat gaat opleveren.

De ‘weet nog niet goed wat ik ermee aan moet verrassing’ kwam van de projectleiders van Zuyd Innoveert. In dezelfde week van de grote kick-off werd ook bekend gemaakt dat de voorbereidingen op de nieuwe ronde van innovatieprojecten weer begint. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar even van moest ‘uitblazen’. Natuurlijk zie ik gelijk nieuwe uitdagingen en mogelijkheden om te innoveren. En natuurlijk liggen er nog ideeën genoeg op de plank om uit te voeren. Maar eigenlijk is het huidige project pas net echt goed van start en het is ook niet zo dat onze faculteit (en wellicht ook de andere faculteiten niet) een legertje vlaggendragers en/of projectleiders heeft. Er is in het afgelopen schooljaar veel tijd gaan zitten in de voorbereiding van dit project, natuurlijk zal het e.e.a. nu sneller gaan als ik zelf het vlaggendragerschap op me neem, maar ik had ook graag meer geleerd van mijn college vlaggendragers. Gelukkig is daar wel oog voor en wordt er nog in het najaar iets gepland hieromtrent, maar of en kennis delen, en een nieuw project opstarten en het huidige project begeleiden goed gaat komen? Ik weet nog niet goed wat ik ermee aan moet. Wellicht brengt volgende week daar een antwoord op.

Innovatie challenge #6: Beleef alle verrassingen die je tegenkomt tijdens het innoveren! Benoem ze! Geniet van de positieve verrassingen en ‘buit ze uit’!  Laat je niet afschrikken van diegene ‘waar je niet zo goed weet wat je er mee aan moet.’ Benoem ze! Innoveren duurt tijd en ook voor die verrassingen komt een tijd en plek.