Lessons learned

Over een week zit mijn jaar bij de faculteit ICT voor dit project er op. Ik heb mijn blogs er eens op nagelezen en gekeken wat ik me had voorgenomen. In een eerdere blog heb ik al wat cijfers op een rijtje gezet. In dit (voolopig?) laatste verhaal wil ik laten zien wat er gekomen is van de goede voornemens.

Een soort rode draad door het afgelopen jaar is dat het merendeel van de docenten (veel te) weinig tijd krijgt/neemt om onderwijsmateriaal opnieuw te ontwikkelen. Daarnaast hebben ze weinig tijd voor professional development. Of het nu gaat om het gebruik van een Smartbord of het inzetten van technieken zoals Shakespeak of opgenomen lessen, het blijft weggelegd voor de enkeling. Gisteren sprak ik een docent -van een andere faculteit- die 10 uur ontwikkeltijd heeft gekregen voor het herontwerpen van haar lesmateriaal (!) Juist het werken met video vergt enorm veel tijd in voorbereiding, planning en uitvoering.

Ik ben, zoals ik me had voorgenomen, gekomen tot een lijstje met apparatuur die docenten kunnen gebruiken bij het opnemen van lesmateriaal. We hebben een ruimte en middelen om opnames te maken. De meeste docenten hebben in principe met hun laptop alle middelen in huis om een opname te maken/bewerken en uploaden…maar veel belangrijker is wat er vóór de opnames gebeurd.

In principe zijn we heel goed begonnen in het begin van het schooljaar: we hebben met studenten en docenten de module geëvalueerd. We zijn gaan kijken naar de structuur van de module en de lessen en hebben daar verbeteringen aangebracht. Wat niet is gebeurd is dat de module goed is geëvalueerd door de curriculum ontwerpers. Uiteindelijk is dat pas gebeurd toen de MOOC al klaar was en vervolgens is besloten om een aantal belangrijke zaken te veranderen.

Bij de start van het programma verwachtte ik dat we met een heel ontwikkelteam en ondersteuning van een onderwijstechnoloog de module opnieuw zouden gaan ontwerpen. Dit is niet gebeurd, ook weer vanwege tijdsbeperkingen. Uiteindelijk ben ik met de projectleider een van de cursussen opnieuw gaan ontwerpen maar onze adviezen zijn niet overgenomen.

Ik denk dat het project veel nadrukkelijker op de rol gezet had moeten worden, bijvoorbeeld door een kick-off met het voltallige docententeam en een hele duidelijke opdracht aan de betrokken docenten. Mijn advies zou dan ook zijn om bij een dergelijk project meteen in het begin te proberen om iedereen deelgenoot te maken. De rol van de projectleider en de teamleiding is hierbij cruciaal. Daarnaast had er ook een duidelijker plan moeten komen met daarin een goede beschrijving van ieders rol en verantwoordelijkheid en een tijdlijn met deadlines en vereiste resultaten. Ik denk dat ik zelf ook nog nadrukkelijker had kunnen eisen dat er beter uitgewerkte lesplannen op papier hadden moeten komen alvorens te gaan opnemen.

Dat zijn de geleerde lessen! Maar wat heeft het opgeleverd?

Om te beginnen heel erg veel nieuwe kennis. Daarnaast een module die draait en binnenkort met de studenten geëvalueerd kan worden. Met name over het  vak ‘logica’ zijn de studenten heel erg enthousiast! We hebben verschillende methodes en opnametechnieken kunnen uitproberen en alle opgedane ervaringen gedeeld in deze omgeving en op bijeenkomsten. Daarnaast is er, als spin-off, heel veel extra videomateriaal opgenomen voor andere vakken. Verschillende docenten hebben hun eerste ervaringen met video opgedaan en zijn daar over het algemeen positief over.

Ook al zijn er heel wat verbeterpunten en valt er best wat aan te merken over het eindresultaat denk ik dat het een erg goed project is geweest. We hebben een heel goed begin gemaakt met het aanbieden van digitaal lesmateriaal in deze vorm. Ik ben er nog net zo enthousiast over als toen we startten en ben er van overtuigd dat we met de geleerde lessen tot een nog beter resultaat kunnen komen.

 

Klaar voor de start?

Er was heel wat werk aan de winkel deze eerste weken van dit blok. Er zijn voor de vakantie wat wijzigingen gekomen in de module die we hebben ‘vermooct’: het vak ‘netwerken’ is vervangen door het vak ‘computerarchitectuur’ en het leerboek van het vak bedrijfskunde is afgeschaft. Er moest daarom een serie aanvullende weblectures worden opgenomen voor bedrijfskunde en een hele nieuwe reeks lessen voor het nieuwe vak computerarchitectuur. Dus ik ben meteen aan de slag gegaan met het opnemen en monteren van de nieuwe lessen.

Voor deze module heb ik vrijwel alle lessen opgenomen met Camtasia. Ik ben erg enthousiast over deze software. Omdat er eigenlijk weinig ontwikkeltijd samen met de docenten is geweest zijn de cursussen over het algemeen niet goed voorzien van een hele fundamentele integratie in het geheel: aan de filmpjes zelf zijn niet echt opdrachten of toetsen verbonden. De video’s dienen over het algemeen als vervanging van de hoorcolleges. Wel hebben we experimenten gedaan met quizzen en hyperlinks in sommige video’s en mede daardoor is er gekozen voor Screencast.com als platform. Screencast.com is een service van Techsmith, de maker van Camtasia, en je kunt heel eenvoudig rechtstreeks je materialen uploaden vanuit Camtasia. We hebben wel een pro abonnement met wat extra opslag en bandbreedte gekocht. In de vakantie hebben we uitgebreid getest en eigenlijk geen problemen ondervonden met de video’s. Alle links en beschrijvingen van de video’s zijn geplaatst in Coursesites en na twee weken hard werken was alles klaar voor de start van de module.

Vanaf het moment dat de studenten toegang hadden tot Coursesites begon het eigenlijk klachten te regenen over de performance van de filmpjes. In eerste instantie dacht ik dat het netwerk van de school het liet afweten: in de vakantie, zonder studenten in huis, kon het netwerk de streams goed aan. Nu er weer honderden studenten met hun smartphones en laptops op het netwerk gingen dacht ik dat dat daar het probleem zat. Aangezien de studenten zonder de filmpjes het blok niet kunnen doorlopen heb ik als noodmaatregel alles opnieuw geëxporteerd met een lagere kwaliteit. Daarnaast hebben we alles ook downloadbaar gemaakt. Zelfs tegen een aanzienlijk mindere kwaliteit bleken er nog mensen afspeelproblemen te hebben en ben ik alles maar gaan omzetten naar Youtube (met verlies van chapters, quizzen etc.) Intussen werkt Techsmith wel mee met het zoeken naar een oplossing maar ben ik toch niet erg te spreken over de prestaties van dit platform. Gek genoeg vind ik nergens in de fora mensen met vergelijkbare problemen!

Intussen zie ik dat de aanvragen voor weblectures bij Zuyd enorm toenemen en dat ook de ‘kijkcijfers’ een spectaculaire stijging vertonen. De eerste reacties van de studenten van ICT zijn ook positief. Juist daarom is een stabiel platform met een goede performance van groot belang. Dat wordt denk ik de volgende uitdaging, naast het ontwikkelen van didactiek en het bewerkstelligen van meer uren van docenten bij het ontwikkelen van nieuwe cursussen.

De komende dagen ga ik nog wat verfraaien: de Youtubefilmpjes hebben nog ‘aanbevolen video’s’ op het einde en in de frames staan nog ‘share buttons’. Die wil ik eigenlijk met een stukje code nog overal weghalen. Daarnaast beginnen we aan reeks lessen voor deficiëntieprogramma’s voor wiskunde, Nederlands en Engels, deels met open educational resources en deels met eigen materiaal. Weblectures bij Zuyd zijn nu echt van start.

015379cf9562c20ce677fe4720151183b76b9254c3

Camtasia ‘studio’ klaar voor opname

 

It’s a wrap?

Het schooljaar loopt op zijn einde en mijn tijd bij dit project zit er bijna op. Het is nog niet helemaal duidelijk of en hoe ik volgend jaar verder ga bij de faculteit ICT. In elk geval is het moment gekomen om eens de balans op te maken.

In het schooljaar dat ik als Instructional Media Designer heb meegedraaid met het project heb ik me vooral beziggehouden met het produceren van video.

01d3278858c079cc44bafcd61bc28402121b0a6027

Ik heb ca. 120 video’s gemaakt voor de faculteit waarvan ongeveer 50 voor de Mooc. De video’s variëren van hele korte instructies tot complete weblectures en omvatten ook video’s die later opnieuw zijn gemaakt of bij wijze van test zijn opgenomen. De focus lag met name op de uitvoering en ook het ‘ontwerpen’ vond meestal plaats op de montagetafel. In mijn vorige blog heb ik daar e.e.a over opgetekend.

Daarnaast heb me, vooral in het begin van het project, ook beziggehouden met  software tests: (Jing, Camtasia, Screencast-o-matic, Videoscribe, Videopad, Moviemaker, Audacity, Wavepad, enz.)

Ook heb ik de nodige tijd gestoken in lezen en studeren: Blogs, Moocs (vaak in onderdelen), Artikelen, Rapporten, Reviews, Onderzoek.

Ik ben ingezet als fotograaf en filmer van events, diploma-uitreikingen en 3 talkshows.

Pieter achter de camera bij De ICT Draait Door

Achter de camera bij De ICT Draait Door01d6bf231731b29ecfdff4dbd8177a3bcecc61eeef

Ik ben op reis geweest: Bett show London, Educause LA, Special Interest Groups Surf Utrecht, (werk)bezoeken naar de Open Universiteit en andere locaties van Zuyd.

Natuurlijk is er vergaderd, bijgekletst, overlegd en voorbesproken.

0115536cb52f2e2c0661400a2f10bc52ab102f773d

En ik heb gepubliceerd: Blogs, (digitale) gebruiksaanwijzingen en instructies voor docenten en studenten, Twitter.

Er zit natuurlijk ook wat overlap tussen ‘Zuyd’ activiteiten zoals het project Weblectures, mijn rol als Media Producer bij de AV-dienst en de functie Instructional Media Designer bij de faculteit ICT maar het past allemaal mooi bij elkaar en vult ook goed aan.

120 video’s is een heel behoorlijk aantal. Maar valt dat terug te brengen in werkelijke productiekosten per video? Hoe vertaalt zich dit nu naar uren? Op zich is het heel moeilijk om dit naar minuut geproduceerd materiaal te vertalen. De ene video neem je op en is bij wijze van spreken meteen klaar om op Youtube te zetten, in de andere zit soms uren werk.

Ik heb een berekening gemaakt voor een aantal van de wat grotere producties die ik gemaakt heb voor de Mooc. Ik kom qua productietijd uit op grofweg 8 uur werk per video. (opbouw techniek, opname, digitaliseren, monteren, postproductie)

Daar komt nog voorbereidend werk bij. Voor de cursus Bedrijfskunde heb ik samen met de projectleider wat meer tijd gestoken in het herstructureren van de bestaande cursus. Op dat moment moet je je gaan verdiepen in de lesstof en komt er veel meer voorbereidingstijd bij kijken dan bij cursussen waar de docent in feite volledig de structuur en inhoud van zijn cursus heeft vastgesteld. In het geval van bedrijfskunde was dat (voor mij) minstens 30 uur maar wanneer de rol als ontwerper wat meer voet aan de grond had gekregen was hier veel meer tijd in gaan zitten.

Is it a wrap?

Nee! Vandaag hoorden we dat het blok IF1 alsnog is geëvalueerd en dat er het nodige gaat veranderen. We kunnen nu niet meteen verder met het invullen van de cursus op Coursesites omdat er in elk geval een nieuw activiteitenrooster gemaakt moet worden maar ook nog aanvullend videomateriaal. In augustus is er dus nog het nodige te doen. Gelukkig ben ik dan weer helemaal uitgerust 😉

01c4b43f25c60a35968ef9ca6fb43e78992cd29ddd

Eind in zicht…

De laatste weken is het vooral productiewerk voor mij. Chris wilde zijn lessen Netwerken opnieuw opnemen nadat hij een betere structuur heeft aangebracht in de opbouw van de cursus.

Voor de lessen van Chris gebruik ik ook weer Camtasia. Chris maakt graag gebruik van het Smartboard zodat hij kan tekenen en met illustraties kan werken die hij kan verplaatsen door het beeld. Camtasia neemt in dit geval het Smartboard op (via de laptop) en met een kleine camera neem ik het beeld van de docent op. Later wordt dit samengevoegd in Camtasia. Het vraagt wel wat meer tijd voor de nabewerking maar dat komt het eindproduct alleen maar ten goede.

Chris Kockelkoren

Ook hebben we de introducties opgenomen van de vakken Netwerken, Logica en Programmeerconcepten.

Nu zijn we aangekomen bij de laatste cursus en dat is Bedrijfskunde. Samen met projectleider Dionne hebben we de cursus helemaal opnieuw opgebouwd en dit weer voorgelegd aan de docent. Hij heeft ons advies niet zomaar overgenomen en is zelf ook weer gaan herstructureren en begonnen met het uitwerken van een schema.

010dd0bf5542a15fd6b1defa5d8d13e355590fdee5

We zijn nu ook gaan opnemen, ook weer  met Camtasia. De setup is als volgt: Ik neem de Powerpoint op van mijn laptop en bedien de knoppen van Camtasia. Het beeld van de laptop is gedupliceerd naar een monitor en de docent bedient zijn Powerpoint zelf. Een kleine camera neemt het beeld op en dat wordt later ook weer samengevoegd.

015379cf9562c20ce677fe4720151183b76b9254c3 01ae8a0ec369e6991c81b9faf3f4db4d53bb7cd7b4 01e167ba27656260862461e3ad564c8890cba868a8

view ‘operator’                                                                                                                                                  View docent

 

Andere aanpak:

Hoewel we inmiddels een aantal goede producten hebben opgenomen en we een en ander hebben kunnen verbeteren  lopen we toch constant tegen het feit aan dat we voortborduren op een cursus die in principe niet op alle fronten even sterk was. In de toekomst is een hele andere aanpak noodzakelijk:

Ten eerste moet er een ontwikkelteam komen met daarin de verantwoordelijke inhoudsdeskundige(n), een onderwijstechnoloog en een media designer. Dit team kan desgewenst worden aangevuld met een illustrator/animator/schrijver.  Ook moet er een projectmanager worden aangesteld die zorgt voor het maken van afspraken, bewaken van de deadlines en overzicht houdt op de kwaliteit. Dit team moet worden ingeroosterd op vaste tijden en moet op dat moment ook als team kunnen functioneren.

Ten tweede moet dan de bestaande cursus worden geëvalueerd, waarbij ook de ervaringen van de studenten worden meegenomen.

Tijdens de uitvoering moet er ruimte zijn voor testen, proefopnames en eventueel trainen van de docenten die de lessen laten opnemen. Ik kan me ook voorstellen dat er gewerkt wordt met acteurs.

(Ik zal in de volgende blog een indicatie geven van de tijd die ik heb besteed aan de verschillende onderdelen)

Daarnaast wil ik ook nog wat verder ingaan op mijn rol: in het begin van dit traject heb ik het nodige gedaan om docenten zelf aan de slag te kunnen laten gaan met de middelen die we hebben. Er wordt echter nauwelijks gebruik van gemaakt. Ik denk dat de meeste mensen, eenmaal wetende dat ik beschikbaar ben,  het liefst kiezen voor ondersteuning.  Daarnaast, en daar is hij weer, hebben de docenten geen tijd of nemen niet de tijd om zelf te experimenteren. Ik denk dat de middelen direct beschikbaar moeten zijn en dat ze weinig tijd hoeven te besteden aan het nabewerken van materiaal. In principe is bij de AV dienst alles te leen om heel behoorlijke opnames te kunnen maken maar komt het vervolgens aan op de wil en de mogelijkheid van de docent om zich hierin te trainen. Ik zou er voor pleiten om docenten hiervoor vrij te roosteren en eventueel te verplichten zich op deze momenten te bekwamen in de skills die horen bij het docentschap anno 2015. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat een instructional media designer van grote toegevoegde waarde is aan de kwaliteit van de geproduceerde media en zou nog veel meer kunnen bijdragen tijdens de ontwerpfase van een cursus als die wordt ontworpen volgens de hierboven beschreven structuur.

Alles komt nu zo langzaam maar zeker bij elkaar. Spannend! Ik kijk er naar uit om straks het kant en klare product te gaan testen en na de vakantie de reacties van de studenten te horen.

 

 

SIG Media & Education opschaling video platform

Bijeenkomst SIG Media & Education. Surfnet Utrecht.

Thema: Opschaling Video- en Weblectures Platformen

Op 18 juni ben ik naar deze eerste bijeenkomst van de nieuwe Special Interest Group geweest. Het voormalige Surf Webstroom is opgegaan in deze groep. De bijeenkomst werd gehouden op drie locaties: Utrecht, Groningen en Leuven en live gestreamd naar deze locaties. Hoewel ik heel graag eens Leuven wil bezoeken ben ik toch in Utrecht gaan kijken om wat collega’s te treffen.

Ik ben geïnteresseerd in het thema omdat we ook bij Zuyd voor de keuze staan om ons videoplatform op te schalen en ik de ervaringen van anderen wilde horen. Momenteel gebruiken we P2go voor de opnames bijbehorende server Media.Zuyd voor de ontsluiting van onze weblectures en de gedigitaliseerde video’s van de bibliotheek maar er is natuurlijk veel meer video in omloop dan dat alleen. Daarnaast is ons huidige systeem niet ingericht op HD.

Vrijwel alle aanwezigen hebben na het stoppen van Surfmedia noodgedwongen een overstap gemaakt op een of ander platform. De motivatie voor deze keuzes en de ervaringen met de nieuwe systemen werden toegelicht door de Universiteit van Tilburg, de KU Leuven, Hanze Hogeschool en Fontys.

Er zijn veel systemen in omloop zoals o.a, Kaltura, MediaMosa, Mediasite, Matterhorn, Panopto, Echo360 en eigen systemen zoals Videolab-Toledo in Leuven. Daarnaast zijn er ook nog combinaties mogelijk zoals bijvoorbeeld de Hanze Hogeschool waar de weblectures worden opgenomen met P2Go en vervolgens worden ontsloten via Kaltura.

www.weblectures.nl gaat overigens de verschillende community’s bij elkaar brengen.

Uit de sessies blijkt dat er veel mogelijkheden zijn waar overal voor en nadelen aan zitten. Het afwegen van deze zaken en het borgen in het beleid zal nog een hele kluif worden.

Cloud versus eigen servers? Open source vs kant en klaar product? Zelf programmeren en onderhouden vs uitbesteden?

En hoe wordt het betaald? De universiteiten hebben doorgaans betere budgetten voor dergelijke diensten maar hebben ook een hele andere schaal. Neem Leuven: 550.000 video’s per jaar waarvan 10.000 weblectures en 63.000 uploads door docenten en studenten. Maar dan: doorberekenen aan de faculteiten? En wat te doen bij onevenredig gebruik? Wat als de betaalstructuur gedecentraliseerd is?

Daarnaast komt de ondersteuning. Fontys heeft een speciale Dienst Weblectures: naast technische ondersteuning (ook door key users) is er desgewenst ook onderwijskundig advies. Ook Leuven heeft een dergelijke service. Zelf merken we hier dat er naast technische ondersteuning ook vraag is op het gebied van didactische ondersteuning.

Veel vragen maar ik heb deze middag ook veel antwoorden gekregen. Maar allereerst komt de vraag: wat willen wij bij Zuyd? Voor mij is het heel erg moeilijk om boven water te krijgen wat de wensen zijn op dat gebied. Ik spreek natuurlijk vaak docenten maar weet niet hoe de faculteiten tegen deze materie aankijken. De HAN heeft na het stoppen van Surfmedia een onderzoekje gedaan naar de behoefte van docenten en studenten op dit gebied. Leuven presenteerde tijdens deze sessie ook een interessant onderzoek en beide bevestigen wat ik zelf verwacht dat er bij ons ook ongeveer uit zal komen. Dat komt zo’n beetje neer op het volgende lijstje:

 • studenten en docenten kunnen hun eigen (HD)videomateriaal uploaden middels een makkelijke ‘youtube-achtige’ interface
 • ze kunnen de status van de upload zien
 • ze krijgen een ruime hoeveelheid oplag ter beschikking die ook na het verlaten van de school beschikbaar blijft (LLL / e-portfolio / accreditatie)
 • ze kunnen hun eigen materiaal maar ook de weblectures zelf downloaden als eigenaar
 • het materiaal wordt veilig bewaard, liefst binnen Nederland, en geback-upt en er is 24-7 ondersteuning/service
 • het materiaal wordt gemetadateerd en is doorzoekbaar op metadata
 • weblectures zijn on- en off-line te bekijken op any device
 • weblectures hebben de mogelijkheid om versneld af te spelen, navigatie via slides en de mogelijkheid om zowel privé als live te taggen
 • het opnemen en nabewerken van videomateriaal en weblectures moet gemakkelijk zijn
 • er moet goede technische maar ook didactische ondersteuning zijn
 • optioneel: ondertitels/speech to text /scheduled recording

Maar Zuyd zal denk ik niet afgaan op wat ik verwacht of denk dat goed is voor Zuyd. Dus hoe gaan wij dit nu aanpakken?

Vanuit het project weblectures hebben we een inventarisatie gemaakt van het gebruik van video binnen Zuyd en wat we aan technische middelen nodig hebben om op te schalen. Maar graag hoor ik ook de stem van de docenten en faculteiten: want u vraagt en wij draaien!

 

De presentaties zijn, hoe toepasselijk, opgenomen en hier te bekijken.