De eerste weken van MOOC IF1

De onderwijsmodule ICT Foundation (IF1) van de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool is afgelopen jaar ‘vermooct’, dat wil zeggen dat de onderwijseenheid van het afgelopen jaar met de bril van open (voor de hele wereld beschikbaar, voorzien van onderwijsmateriaal dat onder creative commons CC-BY-SA is gepubliceerd) en online (plaats- en tijdonafhankelijk te gebruiken) is bekeken en aangepast. Deze Blackboard coursesites omgeving is aanvullend  op de onderwijsmodule IF1 voor de 1e jaars bachelorstudenten ICT.

Voor de vakantie hadden we een concept blog gemaakt voor de nieuwe studenten om hen door de aanmeldingsprocedure te loodsen. Echter, vlak voor de start bleek dat de link https://www.coursesites.com/s/_IF1Zuyd niet meer werkte :(. Dus alle studenten werden door het MOOCZI-team ingevoerd.

En we hadden nog een tegenvaller ….

Veel filmpjes voor deze MOOC had Pieter met Camtasia opgenomen. Maar in week 1 bleek dat er afspeelproblemen waren met de Camtasiabestanden. Pieter heeft als een ‘dolle’ alle filmpjes geupload naar YouTube. Helaas gaan hierdoor wel de extra functies van Camtasia verloren: dus links, hotspots en quizzen werken niet meer.

Maar als één van de docenten dan deze mail van een student krijgt:

Ik ben doubleur 1e jaars ICT student en kon vorig jaar nog geen gebruik maken van weblectures betreft het vak Logica. Ik vind de filmpjes van u perfect te volgen. Ze hebben een goede en duidelijk uitleg waardoor ik nu logica al beter begrijp dan ik het hele afgelopen jaar heb gedaan.

dan weten wij waar we het voor doen!

Momenteel wordt door Pieter de laatste hand gelegd aan de weblectures van bedrijfskunde. En voor komende week staat de opname gepland van de weblectures van computerarchitectuur.

En dan staat de eerste versie van ‘MOOC IF1″!

 

 

Open en online onderwijs blijven stimuleren

Het afgelopen schooljaar ben ik mede projectleider geweest van het MOOCZI-project. In eerste instantie om Priscilla Machils te helpen, omdat zij te veel onderwijstaken had om het projectleiderschap er naast te doen. Daarna om Dionne Stuivenberg, die het stokje van Pricilla in april overnam, in te werken. Nu doe ik een stapje terug als projectleider.

Maar open en online zijn natuurlijk voor het I-team van Zuyd belangrijke items. En ik hoop niet alleen voor het I-team 😉 Immers open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces, dat ziet ook minister Bussemaker van OCW. Zij stelt daarom geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling. Vanaf november 2014 kunnen instellingen voor hoger onderwijs een projectvoorstel indienen. De projecten starten tussen mei en september 2015 en hebben een looptijd van maximaal 16 maanden.
Ik hoop dat ook een opleiding van Zuyd zich aanmeldt. Laat je dat dan het I-team even weten? Dat zou fijn zijn!

Het doel van deze projecten is om ervaring op te doen met de toepassing van open en online onderwijs en om deze te delen. Dit was en is ook het doel van het MOOCZI-project. Ik blijf daarom wel betrokken vanuit mijn rol als I-adviseur. En als kennisdeler zal ik dit blog blijvend gebruiken om informatie, tips rondom open en online onderwijs met jullie te delen.

MOOC_JISC

CC by-nc-sa Giulia Forsythe

MOOC on!

Groet,
Judith van Hooijdonk
I-adviseur

Een nieuw begin…….

Projectleider van het MOOCZI project?!! Een nieuwe uitdaging…..

Toen ik werd gevraagd door Marcel of ik projectleider wilde worden van het MOOCZI project had ik geen idee wat me te wachten stond. Net met een nieuwe baan gestart als docent Algemene Kwalificaties en dan projectleider worden, was dat wel verstandig?
Ik had nog nooit van MOOC gehoord en heb dan ook geen achtergrond in de ICT. Dus na thuis eens goed te hebben nagedacht…………….heb ik uiteindelijk besloten om ‘in het diepe te springen’en de uitdaging aan te gaan.
De eerste weken heb ik me voornamelijk verdiept in verschillende aanbieders van MOOC en hier literatuur over gelezen. Langzaam werd me duidelijk in wat voor een project ik was gestapt.
Deze eerste weken ben ik samen met Pieter aan de slag gegaan met het onderdeel bedrijfskunde. Hiervoor zijn we zelf de lesstof gaan ‘doorspitten’, zodat we de lesstof konden omzetten in een opzet voor de MOOC.
Nog een hele klus zo bleek toen we hier eenmaal mee bezig waren! Naast het onderdeel bedrijfskunde ben ik ook aanwezig geweest bij het opnemen van enkele weblectures en animaties, leuk om te zien hoe dit in zijn werk gaat!
Tijdens de wekelijkse vergaderingen van het MOOCZI team kwamen er voor mij steeds nieuwe onderwerpen aanbod, waardoor ik het gevoel had veelal achter de feiten aan te lopen.
Gelukkig waren de andere teamleden steeds bereid om over de nieuwe onderwerpen uitleg te geven.
|
Blok 1 (IF1) wordt nu langzaam afgerond en al het materiaal wordt momenteel door Judith en Chris in coursite geplaatst. In september kan de eerste lichting studenten gebruik maken van de MOOC.
Ik ben erg benieuwd hoe studenten dit gaan ervaren. Best spannend!

Basis Wiskunde

Naast het ‘vermoocen’ van IF1 moet volgens het projectplan nog een ander leseenheid open en online worden ontwikkeld. Dat is Basis Wiskunde geworden. Judith heeft in het kader van haar masterstudie Leren en Innoveren hiervoor een herontwerp gemaakt.

Poster_BasisWiskundeOOC

Op basis van een curriculumanalyse van de Faculteit ICT heb ik een doelbepaling geformuleerd en vervolgens het herontwerp gemaakt. In onderstaande PechaKucha licht ik de uitgangspunten (open leeromgeving en leermateriaal, samenwerking, motivatie en zelfsturing) voor mijn herontwerp toe.

Dit herontwerp is met een goed beoordeeld. In de feedback kreeg ik nog wat tips die bij het implementeren meegenomen kunnen worden.

Je laat goed zien hoe er straks in het her-ontwerp zelftoetsing gaat plaatsvinden op Wiskunde. Wat niet zichtbaar wordt, is hoe studenten bijvoorbeeld met de leerdoelen uit de trap, hun eigen voortgang kunnen monitoren en daarna heel gericht de juiste oefenstof kunnen selecteren. Hoe ga je sturen op het ‘volgen’ van de leerdoelen uit trap Motivatie/Zelfregulatie? Krijgen ze daar feedback op in dit proces van bijvoorbeeld de begeleidende studenten? En wat vraagt dat dat aan begeleidende vaardigheden van ze? En hoe ziet de coach-rol van de docent er uit? Goed dat summatieve toetsing uiteindelijk plaatsvind via een regulier tentamen. Is dit tentamen gekoppeld aan het referentieniveau uit jouw trap? Bij de verdere implementatie van je herontwerp is dit een aandachtspunt. Zorg dat je voldoende expertise/ervaring om je heen verzamelt van docenten die de slag naar het primaire proces kunnen leggen.

De totstandkoming tot dit herontwerp is nog na te lezen op het blog JOULE4JOU

De komende tijd zal het projectteam samen met de betrokken docenten op basis van dit herontwerp de leeromgeving voor Basis Wiskunde vormgeven.