Welk MOOC-platform is geschikt?

Op 8 oktober organiseerde SURF een seminar over MOOC-platforms. Het selecteren van een MOOC-platform en het gebruiken MOOC´s in je eigen curriculum kwamen hierbij aan de orde. Robert Schuwer, Pierre Gorissen en Wilfred Rubens hebben hierover blogposts gepubliceerd.

De presentaties van de platforms vonden plaats aan de hand van o.a. de volgende vragen:

1. Zelf MOOC’s aanbieden:

  • Wat biedt het betreffende platform? Wie kan het platform gebruiken en onder welke voorwaarden? Waarom is het interessant met dit platform te werken en tegen welke beperkingen loopt u eventueel aan? Wat is de verhouding met het Learning Management System (LMS) voor uw eigen ingeschreven studenten? Terugkijkend: hoe goed sluit het gekozen platform aan bij het beoogde onderwijsdoel?

Tijdens de seminar werden ervaringen met edX, FutureLearn, Coursera en OpenU gepresenteerd. Voor hogescholen is het bijna onmogelijk om te participeren in de grote Amerikaanse platformen. Deze richten zich toch vooral op de bekende, hoog in de ranglijsten staande universiteiten.
Voor IF1 heeft MOOCZI gekozen voor Blackboard coursesites, omdat we hierover niet tevreden zijn, oriënteren we ook op andere platformen. Blackboard heeft inmiddels ook OpenEducation Platform. Gratis te gebruiken door Blackboard klanten.
Belangrijk bij het maken van een keuze is ons wel af te vragen:

  • In hoeverre vind de faculteit ICT, of Zuyd Hogeschool open en online onderwijs belangrijk voor haar onderwijsstrategie?

2. Bestaande MOOC’s in uw eigen onderwijs integreren:

  • Als u een MOOC van dit platform wilt gebruiken binnen uw eigen onderwijs, welke voorwaarden, procedures en kosten gelden dan? Platform vs. de auteurs van de MOOC’s: wie heeft welke rol en rechten? Van welke licenties wordt er gebruik gemaakt? Welke koppeling is er met de systemen waar uw leermaterialen zijn opgeslagen? Welke ervaringen zijn er al met de inzet van ‘MOOC as a book’ van dit platform?

Ook hierover horen we wel berichten binnen Zuyd. In hoeverre hier al ervaringen mee zijn, is bij ons niet bekend. Het is wel verstandig om dan rekening te houden met de issues die gepubliceerd zijn in: Open en online onderwijs in hbo en wo: never the twain shall meet? door Hanneke Duisterwinkel, Pierre Gorissen en Robert Schuwer.

Why our brains love visual content [Infographic]

Via tweet Patrick Koning

De slag die bij de MOOC voor IF1 vooral gemaakt is, is het visualiseren van onderwijsmateriaal. Dan is het toch heel goed om te weten dat beelden veel gemakkelijker door onze hersenen te verwerken zijn dan tekst.

Oorspronkelijke bron: Column Five

Why is visual communication so powerful? It isn’t just because of the pretty pictures; it’s straight-up science. The brain absorbs and synthesizes visual information faster than any other stimuli, making visual content an incredibly effective medium. Check out this infographic, and download our free eBook, A Business Guide to Visual Communication, to learn more about creating effective visual communication.

Brains_VisualContent

Thema-uitgave ‘Open en online onderwijs – editie Didactiek’

OOO_didactiek

Deze thema-uitgave bevat artikelen en intermezzo’s over de do’s en don’ts rondom didactiek van open en online onderwijs. Aan bod komen onder meer de verschillen in ervaringen met het thema in het hbo en wo en een raamwerk om kwalitatief goed online onderwijs op te zetten.

Inhoud:

  • Didactiek van open en online onderwijs: de do’s & don’ts door Marjolein van Trigt
  • Een didactiek voor open en online onderwijs door Peter B. Sloep
  • Open en online onderwijs in hbo en wo: never the twain shall meet? door Hanneke Duisterwinkel, Pierre Gorissen en Robert Schuwer

Via SURF

Instructional design and scenarios for MOOCs

Via: Robert Schuwer (LinkedIn-groep: Dutch special interest group Open Educational Resources)

Als publiek beschikbaar tussenresultaat van het EU-project ECO (Elearning, Communication and Open-data: Massive Mobile, Ubiquitous and Open Learning) is een rapport gepubliceerd getiteld Instructional design and scenarios for MOOCs. Hierin wordt het concept van een learner-centered MOOC geschetst. Zeer lezenswaard is hierin hoofdstuk 3 waar een didactisch raamwerk wordt geschetst voor dergelijke (door hen genoemde) sMOOC’s.

 

 

Basis Wiskunde

Naast het ‘vermoocen’ van IF1 moet volgens het projectplan nog een ander leseenheid open en online worden ontwikkeld. Dat is Basis Wiskunde geworden. Judith heeft in het kader van haar masterstudie Leren en Innoveren hiervoor een herontwerp gemaakt.

Poster_BasisWiskundeOOC

Op basis van een curriculumanalyse van de Faculteit ICT heb ik een doelbepaling geformuleerd en vervolgens het herontwerp gemaakt. In onderstaande PechaKucha licht ik de uitgangspunten (open leeromgeving en leermateriaal, samenwerking, motivatie en zelfsturing) voor mijn herontwerp toe.

Dit herontwerp is met een goed beoordeeld. In de feedback kreeg ik nog wat tips die bij het implementeren meegenomen kunnen worden.

Je laat goed zien hoe er straks in het her-ontwerp zelftoetsing gaat plaatsvinden op Wiskunde. Wat niet zichtbaar wordt, is hoe studenten bijvoorbeeld met de leerdoelen uit de trap, hun eigen voortgang kunnen monitoren en daarna heel gericht de juiste oefenstof kunnen selecteren. Hoe ga je sturen op het ‘volgen’ van de leerdoelen uit trap Motivatie/Zelfregulatie? Krijgen ze daar feedback op in dit proces van bijvoorbeeld de begeleidende studenten? En wat vraagt dat dat aan begeleidende vaardigheden van ze? En hoe ziet de coach-rol van de docent er uit? Goed dat summatieve toetsing uiteindelijk plaatsvind via een regulier tentamen. Is dit tentamen gekoppeld aan het referentieniveau uit jouw trap? Bij de verdere implementatie van je herontwerp is dit een aandachtspunt. Zorg dat je voldoende expertise/ervaring om je heen verzamelt van docenten die de slag naar het primaire proces kunnen leggen.

De totstandkoming tot dit herontwerp is nog na te lezen op het blog JOULE4JOU

De komende tijd zal het projectteam samen met de betrokken docenten op basis van dit herontwerp de leeromgeving voor Basis Wiskunde vormgeven.