Social learning platform

Een MOOC bij Coursera kost al snel tussen de 50.000 – 100.000 dollar en staat de content bij Coursera. Bij EdX wordt gesproken tussen de 50.000 en 250.000 dollar. Bedragen die wij voor ons project niet ter beschikking hebben. Vandaar dat we experimenteren met het gratis Blackboard Coursesites. Het platform Curatr lijkt daarentegen nog wel een optie, het vergt een investering die begint bij 5.000 euro.

Aan dit platform ligt een visie ten grondslag die past bij waar wij mee bezig zijn. Gebruik maken van content die al open en online beschikbaar is. En ons richten op het sociaal leerprocessen. Steigers bouwen (scaffolding) en studenten laten ervaren dat door samen actief met kennis te werken nieuwe kennis gebouwd wordt en daardoor geleerd.

Op MOOC factory zijn enkele interessante blogs over MOOCs (en het platform Curatr in het bijzonder) te lezen.

Nieuwe leermodellen ontstaan door open en online onderwijs

Vorige week was het symposium Open en Online Education, zie verslag. Zoals wij zelf met dit project ook merken, een interessante weg. Door experimenteren ontstaan nieuwe leermodellen, stelden de aanwezigen vast. Wat hebben we nodig om dit verder vorm te geven?

Daarbij werden genoemd: een goede infrastructuur, enkele enthousiaste docenten, een ondersteunend technisch team en bestuurders die erachter staan. Door experimenten van onderwijsinstellingen blijken nieuwe leermodellen te ontstaan. De interactie met studenten, in fora , op blogs en via social media, werd daarbij het meest genoemd. Door die goed te monitoren, wordt nieuwe kennis verkregen
Bron: SURF Nieuws

Omdat het in gesprekken met management het vaak over businessmodellen gaat voor online onderwijs. Hierover zei Erik Duval dat deze businessmodellen vanzelf zullen ontstaan, omdat open education niet meer weg te denken is.

Zie ook de SURF Nieuwsbrief met meer informatie over de open education week.

Onderzoeksvaardigheden?

Naast mijn rol als projectleider doceer ik binnen de opleiding Netwerk Infrastructure Design de module Onderzoeksvaardigheden. Samen met collega-docente Eliane Boileau hebben we deze module ontwikkeld. Ik kan concluderen: binnen de module Onderzoeksvaardigheden is MOOCZI een feit.

Dit 6 EC vak wordt afgesloten met theorietentamen en een praktijktentamen. Het praktijktentamen bestaat uit een mini-onderzoek uitgevoerd door een groep van minimaal 3 studenten. Welk onderwerp kiezen we voor dit praktijktentamen? MOOCZI natuurlijk!! We hebben vlaggendrager Marcel Schmitz uitgenodigd om te fungeren als ‘opdrachtgever’ voor het praktijktentamen. Hij heeft in een korte presentatie het project samengevat en de thematiek toegelicht zodat studenten een inzicht hebben in de projectdoelen van het MOOCZI project.

Tijdens de introductie werd duidelijk dat de meeste studenten nog nooit gehoord hadden van het begrip MOOC. Hier kwam de samenvattende videoclip ‘What is a MOOC?’ van Dave Cormier goed van pas. Aan de hand van een korte briefing mochten studenten een eigen invalshoek kiezen voor hun mini-onderzoek naar de mogelijkheden van een MOOC binnen de Faculteit ICT, bijvoorbeeld naar de diversiteit aan platformen, de verwachtingen van studenten en docenten, het betrekken van alumni, etc.

De onderzoek moet wel een aantal eisen voldoen, namelijk een mixed-method onderzoek waarbij naast een deskresearch zowel een kwantitatieve (in de vorm van een enquête) en kwalitatieve (in de vorm van een interview) onderzoeksmethode gebruikt moet worden. In elke groep wordt er per student student minimaal 1 interview en 10 ingevulde enquêtes verwacht. Vervolgens moeten de resultaten verwerkt worden in een onderzoeksrapport inclusief alle verzamelde, verwerkte en geanalyseerde data.

Deze week meer over de onderzoeksresultaten van deze studenten!

Ook bij afbeeldingen bron vermelden

In onze copy-paste samenleving is het ook gemakkelijk afbeeldingen te gebruiken in presentaties. Ook bij afbeeldingen hoor je net zoals bij teksten je bron te vermelden. In onderstaande (grappige) stroomdiagram is te zien wat te doen als je een afbeelding gebruikt.

Via Educational Techology and Mobile Learning

using-image-with-credit

This work is a collective effort of Pia Bijkerk, Erin Loechner and Yvette van Boven.

The Impact of Video in Education [Infographic]

Bij MOOC’s draait het veel om video. In onderstaande Infographic visualisatie van de impact van video op onderwijs.

The Impact of Video in Education Infographic presents how to strategically adopt video technologies into teaching and learning, and how to best guide students in the development of 21st century skills to prepare them for their role as global citizens. It is a perfect moment for educators everywhere to re-assess their use of video and to make the key decisions about how best to incorporate it into their students’ learning experience.

Via E-learning Infographics

VideoEducation