Open online cursus over verloskunde

AVMTer gelegenheid van de inauguratie van Marianne Nieuwenhuijze als lector Midwifery biedt de Academie Verloskunde Maastricht van Zuyd een gratis Open Online Cursus aan over enkele onderwerpen uit de verloskunde.

De Nederlandstalige cursus ‘Midwifery science for midwifery practice’ start op 4 april en loopt tot en met 23 mei 2016. Nagenoeg elke twee weken start een nieuw thema waarin wekelijks nieuwe lessen beschikbaar komen. De studiebelasting is 1 à 2 uur per week. Je bepaalt zelf wanneer je met de lesstof aan de slag gaat. De lessen bestaan uit korte introductieteksten, kennisclips, korte video’s, quizjes en forumdiscussies.

Deze eerste open online cursus van Zuyd is gebouwd in Open Education platform van Blackboard door Evelien van Limbeek, senior docent en onderzoeker bij de AVM. Zij houdt zich bezig met het EBM-onderwijs, blended learning en gezondheidsbevordering.

Via direct mail en de Facebookpagina van de opleiding zijn deelnemers uitgenodigd voor deze cursus. Inmiddels hebben zo’n 200 mensen zich ingeschreven. Het is niet Massive, maar wel Open (iedereen kan zich inschrijven) en volledig Online. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Open Educational Resources en het materiaal dat zelf ontwikkeld is, wordt ook als Open Educational Resources aangeboden. Net als het MOOCZI-project heeft Evelien gebruik gemaakt van diverse opnametechnieken: video’s met talking heads, kennisclips, videoscibe, ingesproken Powerpoints/Prezi. Elke filmpje heeft, net als bij de IF1-cursus van de faculteit ICT, een eigen leader gemaakt door Pieter Dekkers.

Het bouwen van content in het Open Education Platform van Blackboard werkt op dezelfde wijze als cursussen bouwen in de Blackboardomgeving van Zuyd. Als instelling kunnen wij van dit platform gebruik maken omdat wij een Blackboardlicentie hebben.

De cursus start met een welkomstwoord en vide0-introductie van de lector Midwifery. Een rooster, betrokken docenten en mededelingen behoren tot de basiselementen van deze cursus. Uiteraard wordt gestart met een voorstelrondje in de virtuele koffiekamer. De modules gezondheidsbevordering, fysiologische verloskunde en clientparticipatie zijn adaptief opgebouwd. Na elke onderdeel moet je aangeven of je deze hebt doorlopen, alleen dan krijg je toegang tot het volgende onderdeel. Daarnaast wordt via ‘aanvullende informatiebronnen’ per module extra video’s en literatuur aangeboden. Zie ook de introductievideo.

AVM

Klik op de afbeelding voor een korte introductie van de leeromgeving

Uiteraard zal na afloop de open en online cursus worden geëvalueerd, met studenten en docenten. De resultaten hiervan zullen later gedeeld worden.

MOOCZI innoveert ook verder ….

Op donderdag 9 oktober 2014 werden de eerste resultaten van het vierjarig programma Zuyd Innoveert gepresenteerd. Zuyd Innoveert heeft tot doel het innoverend vermogen van Zuyd te faciliteren en te versterken. In oktober 2013 zijn een aantal kleine en grote (micro- en macro-)projecten van start gegaan, De resultaten werden in een boekje verzameld en tijdens de innovatiemiddag gaven alle projectleiders een update van de stand van zaken, waaronder ook dit MOOCZI-project.

MOOCZI1

Klik op de afbeelding voor de bijdrage over het MOOCZI-project in het boekje: “Uit de startblokken: een overzicht van de resultaten van het eerste jaar Zuyd Innoveert 2013-2014”

Tevens werd  ieders innovatief denkvermogen uitgedaagd via een leuke ‘omdenk-clinic’. Dit werd door Marcel Schmitz, de vlaggendrager van het MOOCZI-project voortgezet in workshop:

Met de TPACK game “MOOC-JES” maken
Het MOOC beslag is gemaakt en mag nu rijzen. Samen met jullie willen we in de workshop terugkijken, aangeven waarom we kiezen voor het ‘rijzen’ en alvast brainstormen over het vervolg, want Open Educational Resources maken doe je samen met de TPACK game.

Het was de bedoeling de aanwezigen uit te dagen mee te denken en input te leveren voor de volgende uitdaging van de faculteit ICT: de open en online cursussen voor deficiëntie cursussen wiskunde, Nederlands en Engels. De dialoog die ontstond tijdens de presentatie nav de gepresenteerde resultaten was zo waardevol, dat we niet toekwamen aan het spelen van het TPACK spel.

De faculteit ICT heeft besloten dit jaar geen projectaanvraag voor Zuyd Innoveert in te dienen. Het komende jaar wil de faculteit eerst de huidige IF1 cursus verder ontwikkelen zodat ook leeropbrengsten gemeten kan worden. Echter, de faculteit innoveert wel verder met het ontwikkelen van de hierboven genoemde open en online deficiëntiecursussen. Hiervoor is inmiddels ook belangstelling van andere faculteiten. Het ligt ook zeker in de bedoeling om de samenwerking hierin te zoeken.

Via Twitter #zuydin 

Het boekje Uit de startblokken: een overzicht van resultaten van het eerste jaar Zuyd Innoveert 2013-2014 met daarin de bijdrage van dit macroproject Open en Online Onderwijs.

De eerste weken van MOOC IF1

De onderwijsmodule ICT Foundation (IF1) van de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool is afgelopen jaar ‘vermooct’, dat wil zeggen dat de onderwijseenheid van het afgelopen jaar met de bril van open (voor de hele wereld beschikbaar, voorzien van onderwijsmateriaal dat onder creative commons CC-BY-SA is gepubliceerd) en online (plaats- en tijdonafhankelijk te gebruiken) is bekeken en aangepast. Deze Blackboard coursesites omgeving is aanvullend  op de onderwijsmodule IF1 voor de 1e jaars bachelorstudenten ICT.

Voor de vakantie hadden we een concept blog gemaakt voor de nieuwe studenten om hen door de aanmeldingsprocedure te loodsen. Echter, vlak voor de start bleek dat de link https://www.coursesites.com/s/_IF1Zuyd niet meer werkte :(. Dus alle studenten werden door het MOOCZI-team ingevoerd.

En we hadden nog een tegenvaller ….

Veel filmpjes voor deze MOOC had Pieter met Camtasia opgenomen. Maar in week 1 bleek dat er afspeelproblemen waren met de Camtasiabestanden. Pieter heeft als een ‘dolle’ alle filmpjes geupload naar YouTube. Helaas gaan hierdoor wel de extra functies van Camtasia verloren: dus links, hotspots en quizzen werken niet meer.

Maar als één van de docenten dan deze mail van een student krijgt:

Ik ben doubleur 1e jaars ICT student en kon vorig jaar nog geen gebruik maken van weblectures betreft het vak Logica. Ik vind de filmpjes van u perfect te volgen. Ze hebben een goede en duidelijk uitleg waardoor ik nu logica al beter begrijp dan ik het hele afgelopen jaar heb gedaan.

dan weten wij waar we het voor doen!

Momenteel wordt door Pieter de laatste hand gelegd aan de weblectures van bedrijfskunde. En voor komende week staat de opname gepland van de weblectures van computerarchitectuur.

En dan staat de eerste versie van ‘MOOC IF1″!

 

 

Docenten over hun MOOC-ervaringen

Twee ervaren docenten praten over hun MOOC ervaringen [via Pierre Gorissen]

Tegen het einde van de video (dus wel even blijven kijken!) praten de heren nog over de vraag hoe de MOOC verbeterd zou kunnen worden. En daar komt een interessant punt aan bod. Jeff geeft aan dat je uiteraard meer wilt doen om aan de verschillende niveaus van voorkennis tegemoet te komen. Dat kan door MOOCs op verschillende niveaus te ontwikkelen, maar hij is ook van mening dat het leerzaam kan zijn voor de beginners om zicht te houden op waar de ervaren mensen mee bezig zijn. Dus wél samen in één MOOC, maar dan met betere ondersteuning voor de verschillende niveaus, ook in de opdrachten en quizzes.

What is our unique selling point?

Voor mijn SURF masterclass OER had ik een ‘huiswerkopdracht’:

Hoe ga je OER onder de aandacht van je leidinggevende brengen? Stel je weet al dat je leidinggevende er open voor staat dan heb je vermoedelijk vooral behoefte aan de randvoorwaarden creeren. Als je leidinggevende er niet voor open staat of je weet het niet dan gaat het je in dit stadium vooral over het verzamelen van argumenten om je idee uit te kunnen voeren. Concreet vragen we jullie om, afhankelijk van  de situatie waarin je zit je te focussen op de randvoorwaarden die je nodig hebt of het in kaart brengen van je argumenten. 

Dit was de reden om een gesprek aan te gaan met Peter Princen, directeur van de faculteit ICT. In het kader van het innovatieprogramma Zuyd Innoveert onderzoekt deze faculteit wat de meerwaarde van MOOC en OER voor hun onderwijs kan zijn. Peter heeft de afgelopen moduleperiode onderwijs (bedrijfskunde) verzorgt aan 1e jaarstudenten. Door deze ervaring ontdekte hij dat onderwijs door het gebruik van kennisclips afwisselender gemaakt kan worden. Hij heeft zelf ook kennisclips opgenomen, over het resultaat is hij nog niet tevreden.

Tijdens het gesprek bleek een verwarring rondom het begrip MOOC’s. Peter had het in eerste instantie over het meer visueel maken van onderwijsmateriaal dmv video en het ‘flipped classroom’-model. Hij doelde hiermee op de kennis die nu tijdens hoorcolleges wordt overgebracht op een andere manier te delen en de docent meer als coach/begeleider van huiswerkopdrachten te laten fungeren.

Concluderend vindt hij het (in onderstaande volgorde) voor zijn faculteit belangrijk dat:

  1. het regulier onderwijs meer met video’s werkt: produceren van kennisclips (ook animatie) en opnemen van weblectures
  2. OpenCourseWare ontwikkelen voor middelbare scholieren om hen meer voor het ICT-onderwijs te interesseren
  3. de masterclasses voor alumni als OpenCourseWare te ontwikkelen
  4. een MOOC ontwikkelen samen met andere onderwijspartners en bedrijfsleven. Dit moet dan wel een goed en uniek produkt zijn.

Mbt het ‘open’ delen van redeneerde Peter vanuit de financiële opbrengsten van deze onderwijsverbetering. Het ‘open’ delen zoals omschreven in de definitie van OER

Dit zijn open leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van het materiaal is onder voorwaarden toegestaan

is nog punt van overdenking. Zoals ook Saxion-bestuurder Ineke van Oldeniel concludeerde na haar SURF-reis Open Education naar de VS.

“Wat ik heel erg opvallend vond is dat het in de VS echt wordt ingezet om het reguliere “on campus” onderwijs te verbeteren. We hebben dan ook besloten met de aanwezige hogescholen om samen één opleiding op te pakken en die echt eens tegen het licht te houden en op een nieuwe leest te schoeien”. Die opleiding wordt hoogstwaarschijnlijk verpleegkunde en gezamenlijk bekijken de hogescholen nu welke nieuwe ontwikkelingen ingepast kunnen worden om de curricula echt inhoudelijk van een impuls te voorzien. “Je merkt dat de trein echt al een beetje is vertrokken,” ziet Van Oldeniel. “Je ziet dat docenten bij ons zelf initiatieven ontplooien ten aanzien van online onderwijs. Het aantal weblectures verdubbelt in 2014. Open onderwijs is nog wel een vraagstuk.”

Uit: Online onderwijs als kwaliteitsimpuls (ScienceGuide)

Peter Princen ziet wel heel veel voordelen om binnen Zuyd vakken/colleges ‘open’ te zetten voor andere studies. Of om samen te ontwikkelen. Van Oldeniel zegt hierover:

Massaal inzetten op bijvoorbeeld MOOCs ziet Van Oldeniel echter niet als prioriteit. “We waren op Harvard en daar is gewoon een team van 150 man fulltime bezig met online onderwijs.” Dat is niet wat Saxion zich kan permitteren, maar leren van en delen met elkaar en andere hogescholen is zeker een optie. “Als er ergens bijvoorbeeld een open college bouwkunde is, dat echt heel goed is. Waarom zou dat niet ook door andere hogescholen kunnen worden gebruikt?”

Als randvoorwaarden ziet hij wel dat docenten ondersteund moeten worden in het produceren van audiovisueel materiaal. Zoals binnen het project nu ook een Instructional Media Designer participeert. Daarnaast is er een nadrukkelijke rol voor de bibliotheek om docenten te ondersteunen in hun zoektocht naar Open Educational Resources. Het juist gebruik van maken van bronnen bij productie van eigen onderwijsmateriaal zou de bibliotheek ook bij kunnen ondersteunen.

Dat open onderwijs leidt tot kwaliteitsverbetering is een thema dat ik nog beter onder de aandacht zou moeten brengen. Volgens Robert Schuwer komt er meer en meer aandacht voor onderzoek naar effecten van OER en andere vormen van open education op de leerprestaties van lerenden. “Er is echter al wel evidence te vinden dat die effecten er zijn en dat die veelal positief zijn”. [Bron: OER en kwaliteitsverbetering – Blog Robert Schuwer].