Ook bij afbeeldingen bron vermelden

In onze copy-paste samenleving is het ook gemakkelijk afbeeldingen te gebruiken in presentaties. Ook bij afbeeldingen hoor je net zoals bij teksten je bron te vermelden. In onderstaande (grappige) stroomdiagram is te zien wat te doen als je een afbeelding gebruikt.

Via Educational Techology and Mobile Learning

using-image-with-credit

This work is a collective effort of Pia Bijkerk, Erin Loechner and Yvette van Boven.

Beter auteursrecht begint bij jezelf

copyright“En MOOCs en andere vormen van online onderwijs mogen dan steeds populairder worden, professoren en docenten die hiermee experimenteren moeten inmiddels een tweede diploma in informatierecht hebben om te weten welke  lesmaterialen ze in hun online lessen wel en niet mogen gebruiken. Het is de wereld op zijn kop als het algemene belang zo wordt beperkt door wetgeving die bepaalde verdienmodellen beschermt.”

Een beter auteursrecht begint bij jezelf , schrijft Marietje Schaake, Europarlementariër voor D66

“Na jaren aandringen lijkt de Europese Commissie langzaam in beweging te komen.

Creative Commons

Creative Commons biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.

Met een Creative Commons-licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het aanbieden van je werk onder een Creative Commons-licentie betekent niet dat je je auteursrechten opgeeft. Zonder een Creative Commons-licentie zou iedereen expliciet toestemming aan je moeten vragen voor elk gebruik van je werk. Met een Creative Commons-licentie kan je in een keer aan iedereen duidelijk maken onder welke voorwaarden ze je werk mogen gebruiken zonder dat er telkens toestemming nodig is.

Bron: http://creativecommons.nl/

Klik op de afbeelding voor meer uitleg over de zestal CC-licenties.

CClicenties

of bekijk de uitleg in deze video

 

Ben jij OER???

In Library Journal vermeldde de paper: “MOOCs and the Library: Engaging witj Evolving Pedagogy” dat tijdens het IFLA World Library and Information Congres gepresenteerd werd. De Stanford Library ondersteunt het online leren actief binnen hun instituut. Deze activiteiten hebben betrekking op:

  1. copyright
  2. video & media, het ondersteunen van studenten en docenten in het goed gebruik van video (maken en editten). Een rol die bij ons door de AV dienst opgemaakt wordt, in het bijzonder nu door Pieter Dekkers als Instructional Content Designer
  3. learning management systems, de bibliotheek kan een ondersteunde rol vervullen in het structuren van cursussen zodat ze goed ontsloten worden en beter gevonden worden. Binnen Blackboard speelt Zuyd Bibliotheek deze rol niet, maar als we nu starten met MOOCs zou het gemiste kans zijn de bibliotheek hier niet bij te betrekken.
  4. training and promotion, uiteraard zijn ook hierbij informatievaardigheden erg belangrijk

Het copyright-vraagstuk wordt door het inzetten van MOOCs alleen maar ingewikkelder. Onlangs heeft in SURFspace ook een artikel gestaan over de auteursrechtelijke uitdagingen bij een MOOC n.a.v. Educause Brief over dit onderwerp. Want wie heeft welke rechten bij deze online cursussen? En mogen we de artikelen volgens de licentie-overeenkomsten met de uitgevers ook wel delen via een Open Online Course?

Redenen om ook binnen Zuyd op beleidsniveau aandacht te schenken aan Educational Resources (zie blog Open Onderwijs en Onderzoek op 2beJAMmed)

Ik ben Oerrr

Dit blog is eerder (in een uitgebreidere versie) verschenen op 2beJAMmed