De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs

Als onderwijsmateriaal steeds meer online te vinden is, al dan niet met een open licentie, in hoeverre verandert dan de rol van de bibliotheek binnen een universiteit of hogeschool? Dat was het uitgangspunt van een verkenning die SURF begin 2015 heeft laten uitvoeren door WAU?!. Dit rapport bevat de uitkomsten van de verkenning.

RolBibliotheek

Samen met het SHB en UKB heeft SURF op 20 maart 2015 een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van bibliotheken van hogescholen en universiteiten georganiseerd. De resultaten van deze verkenning zijn op deze bijeenkomst gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties, discussies en presentaties op deze bijeenkomst is het rapport verder aangevuld.

Een samenvatting van de resultaten:

  • de ontwikkeling van open en online onderwijs is bij veel instellingen in een experimentele fase;
  • bibliotheken van hogeronderwijsinstellingen zijn zoekende naar de rol die zij daarin kunnen vervullen;
  • er is behoefte aan een heldere definitie om een goede discussie over de rol van bibliotheken te kunnen voeren en rollen te kunnen bepalen;
  • de rol die een bibliotheek kan vervullen is mede afhankelijk van de positie van een bibliotheek binnen een instelling (dichtbij het onderwijs, het college van bestuur of als dienst);
  • de van oudsher bekende expertisegebieden van bibliotheken (advies over auteursrechten, ontsluiten en opslaan van content en bevorderen van informatievaardigheden) worden door de ontwikkeling van open en online onderwijs steeds relevanter;
  • Creative commons-licenties worden meestal niet gebruikt bij onderwijsmateriaal dat door de faculteiten, academies en instituten wordt ontwikkeld;
  • bibliotheken willen toewerken naar een partnerschap met docenten;
  • er moet nu vooral geëxperimenteerd worden en kennis worden gedeeld.

Bron: SURF

Hilde van Wijngaarden volgde tijdens de Open Education Conference 2014 de library-track. Zij schreef een interessante  SURFspace-column over de rol van de bibliothecaris tav Open Access en Open Educational Resources: de OER Librarian.