Opening Up Education programma

De Europese Commissie heeft eind september 2013 het ‘Opening up Education’ programma en de website Open Education Europa gelanceerd.

In het ‘Opening Up Education’ programma doet de Europese Commissie nadrukkelijk een oproep doet om samen te werken en bruggen te slaan tussen formeel, informeel en non-formeel leren door samenwerking tussen onderwijsveld en bedrijfsleven.
Het belangrijkste doel de website is als portal toegang te bieden aan studenten, docenten en onderzoekers naar bestaande Europese Open Educational Resources (MOOC’s, cursussen en leermaterialen).