OER en kwaliteitsverbetering

Eén van de claims uit de open wereld is dat publiceren van open leermateriaal de kwaliteit van de leermaterialen verhoogt, omdat anderen deze materialen verder verbeteren en de resultaten ervan weer ter beschikking komen aan de wereld onder een open licentie.

Robert Schuwer deelt in zijn blog OER en kwaliteitsverbetering evidence voor de claim dat publiceren van OER leidt tot kwaliteitsverbetering van de leermaterialen.

De relatie OER, open education en hogere kwaliteit is er op drie punten, die als claims kunnen worden geformuleerd waarvoor dan evidence moet worden verzameld:

  • Claim A: Publiceren van OER leidt tot hogere kwaliteit van je leermaterialen.
  • Claim B: Gebruik van OER leidt tot betere leerprestaties omdat je dat materiaal kunt aanpassen aan de eigenschappen van de lerenden (itt gesloten materialen)
  • Claim C: Inzetten van vormen van Open Education leidt tot beter onderwijs

Conclusie van Robert Schuwer in zijn blog:

Meer en meer komt er aandacht voor onderzoek naar effecten van OER en andere vormen van open education op de leerprestaties van lerenden. Er is echter al wel evidence te vinden dat die effecten er zijn en dat die veelal positief zijn. Mijn verwachting is dat de Evidence Hub van OLNET en de OER Research Hub waardevolle bronnen van evidence zullen worden.