Trendrapport open en online onderwijs 2015

TrendrapportOOO2015Tijdens Dé Onderwijsdagen is voor de 4e keer het Trendrapport open en online onderwijs door de special interest group Open Education van SURF gepresenteerd.

In het trendrapport 2015 komen diverse onderwerpen aan de orde: wat zijn de kansen van open education voor het campusonderwijs? Wat zijn mogelijke nieuwe doelgroepen voor open en online onderwijs? Wat zijn hun behoeften en hoe geven onderwijsinstellingen daar invulling aan? Hoe kan er veilig digitaal worden getoetst binnen open en online onderwijs? En: welke uitdagingen zijn er op het gebied van learning analytics in open en online onderwijs? Welke rol kunnen bibliotheken spelen bij de inzet van open leermateriaal? Bron: SURF nieuw

Tijdens de introductie op de presentatie schetste Robert Schuwer aan de hand van woordfrequenties de ontwikkelingen van open en online onderwijs (zie zijn blog). Hij signaleert het groeiend besef dat open en online onderwijs meer is dan MOOC’s. En dat het langzamerhand ook binnen hogescholen aandacht begint te krijgen. Hoewel in het persbericht staat dat open onderwijs de pioniersfase voorbij is, lijkt dat nog niet voor hogescholen. In het artikel dat Robert Schuwer samen met Ulrike Wild heeft geschreven voor het trendrapport blijkt dat er toch nog veel gebeuren om open onderwijs ook binnen hogescholen breder geadopteerd te krijgen. In hun actieplan benoemen zij: formulering van een open policy bij instellingen, het duurzaam ontzorgen en ondersteunen van docenten. Het laatste punt: (wereldwijd) erkennen van elkaars open onderwijs lijkt ook voorwaardelijk voor inbedding van open en online onderwijs in campusonderwijs. Dat is nu nog weerbarstig is heeft Marcel Schmitz beschreven in Hoe een student een MOOC vangt. Judith van Hooijdonk, mede-projectleider van MOOCZI, het Zuyd Innoveert project van de faculteit ICT heeft op basis van haar ervaringen meegeschreven aan het artikel Kansen voor inbedding open en online onderwijs in campusonderwijs. Op 2beJAMmed is deze tekst ook integraal gepubliceerd.

5Coe: framework voor Open Education

5COE

Fred Mulder en Ben Janssen hebben in 2013 het 5-componentenmodel voor open onderwijs ontwikkeld. Zie het artikel ‘Open (het) onderwijs’ in het trendrapport OER 2013 voor de achtergrondinformatie. Met het 5COE model is het mogelijk te bekijken waar een onderwijsinstelling zich bevindt, dan wel zich opstelt, op de vijf componenten of dimensies van openheid.

5coe

De componenten aan de aanbodzijde zijn de volgende:
1. Open educational resources (OER): de bekende eerste component.
2. Open learning services (OLS): een breed scala aan online en virtuele voorzieningen, die vrij (gratis) of tegen betaling beschikbaar zijn voor begeleiding, advies, bijeenkomsten, communities, teamwork, presentaties, bronnenraadpleging, internetnavigatie, toetsing, examinering, enzovoorts.
3. Open teaching efforts (OTE): de menselijke inbreng in het onderwijs, de inspanningen die docenten, opleiders, ontwikkelaars en ondersteuners in hun verschillende rollen in het onderwijs leveren, in een professionele, open en flexibele leeromgeving en cultuur. In de meeste gevallen zal hiervoor betaald moeten
Aan die vraagzijde bevat het 5COE model de volgende twee componenten:
4. Open to learners’ needs (OLN): lerenden willen onderwijs dat betaalbaar, studeerbaar, kwalitatief aan de maat en interessant is, en ook nog iets oplevert. Om open te zijn mag het onderwijs geen restricties opleggen wat betreft toelatingseisen, tijdstip, plaats, tempo of programma. En moeten er voorzieningen zijn voor levenlang-leren, certificering van praktijkervaring, goede schakels tussen formeel en informeel leren, enzovoorts.
5. Open to employability & capabilities development (OEC): het onderwijs zal ook open moeten staan voor een veranderende samenleving en arbeidsmarkt, de bepalende rol van kennis en innovatie, en de invloed van globalisering, terwijl het tegelijkertijd ruimte moet bieden aan nieuwe vaardigheden, kritisch denken, ethiek, creativiteit, en persoonlijke groei en burgerschap.

 

Zie ook artikel Naar OER-onderwijs voor iedereen van dezelfde auteurs

@

 

“Open Online Learning is going to be the way we do learning in the future”

Stephen Downes, Senior Researcher for the National Research Council of Canada and pioneer of many major e-learning developments – such as MOOCs, syndicated learning and the concept of connectivism – tells ONLINE EDUCA BERLIN that MOOCs as we know them are on the way out; it’s time to make way for open online learning.

Open Online Onderwijs & Zuyd. Hoe verder?

OpenEd

In het koude Washington is momenteel de Open Educational Conference 2014 bezig. Robert Schuwer en Pierre Gorissen zijn hierbij. Zij presenteren ook referentiemodel voor OER zoals ze dat tijdens Dé Onderwijsdagen hebben gedaan.

Op het Tussen hoop en vrees – blog van Pierre zijn sombere berichten te lezen over de kansen van open educational resources dan wel open education. Zo lang mensen met geld (uitgevers) het onderwijs nog niet als bedreiging zien. De idealisten zijn niet degene die het hierbij voor het zeggen hebben. Die idealisten zijn wel te vinden bij docenten en ondersteuners. Zij willen en gebruiken (bewust of onbewust) al OER. Een grote struikelblok blijft zelf dit soort materiaal te vinden en zelf ontwikkeld OER-materiaal ook actief te delen. Daar komt het referentiemodel van Robert, Pierre en Bert om de hoek kijken.

Zelf denk ik dat een eerste stap al zou zijn als we onderwijsmateriaal dat we bij Zuyd ontwikkelen al eens met elkaar delen. De Haagse Hogeschool presenteerde tijdens OWD hun OER-project. Het bleek dat hun docenten het leermaterialen wel intern binnen de Haagse wilde delen maar (nog) niet open op het internet. Zij gebruik FeedbackFruits om hun leermateriaal via een repository breder beschikbaar te stellen. Volgens mij is dit ook laaghangend fruit dat met wat facilitering geplukt kan worden.