Echt open onderwijs

mooc_wordcloud

De Kamerbrief van Jet Bussemaker over ‘open onderwijs’ leunt te zwaar op MOOCs. Daardoor is die weinig onderscheidend, betoogt UNESCO-hoogleraar Fred Mulder in ScienceGuide. “Nederland zou verder kunnen koersen op écht open onderwijs”.

“De overheid heeft voor het onderwijs een drievoudige verantwoordelijkheid: het bevorderen en garanderen van de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Open leermaterialen en open onderwijs kunnen elk van deze drie verantwoordelijkheden tegelijkertijd in positieve zin dienen. Dat is uniek en kan ons onderwijs en onderwijsstelsel duurzamer maken.

Waar sprake is van publieke financiering van kennisontwikkeling zouden ook de producten daarvan, zoals leermaterialen, publiek beschikbaar moeten komen en gedeeld moeten worden. De voordelen hiervan strekken zich uit naar alle leerlingen, studenten en docenten. Maar ook naar alle onderwijsinstellingen, onafhankelijk van identiteit, profiel en sector, én naar de samenleving, waarbij politieke kleur en sociaaleconomische context er eigenlijk niet toe doen.” 

Impact open online onderwijs en vier toekomstscenario’s [SURF rapport]

Rapport Open en online onderwijs en de toekomst van het Nederlandse hoger onderwijs : Verkenning van de mogelijke impact van open en online onderwijs in vier scenario’s (Uitgave: 19 december 2013)

Open en online onderwijs ontwikkelen zich sinds 2 jaar in hoog tempo, onder andere door de opkomst van massive open online courses (MOOC’s). In opdracht van SURF verrichte Capgemini Consulting een studie naar de mogelijke impact van de snelle groei van open en online onderwijs op het Nederlandse hoger onderwijs.

SURFrapport

Klik op afbeelding om het rapport te downloaden

Het rapport beschrijft de stand van zaken met voorbeelden van en recente ontwikkelingen in open educational resources, open courseware, MOOC’s, online education en open and distance learning. Verder beschrijft het rapport de (mogelijke) impact van deze wereldwijde ontwikkelingen op het Nederlandse hoger onderwijs en de strategische vragen die deze ontwikkelingen oproepen voor individuele hogeronderwijsinstellingen en het Nederlandse hogeronderwijsbestel. Tot slot bevat het rapport mogelijke toekomstscenario’s en de bijbehorende kansen en uitdagingen.

Bron: http://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/kennisbank/2013/rapport-open-en-online-onderwijs-en-de-toekomst-van-het-nederlandse-hoger-onderwijs.html

Neth-ER Seminar ‘Reflections on Opening up Education’

Neth-ER SeminarFrans Jacobs was aanwezig bij Neth-ER Seminar ‘Reflections on Opening up Education’.
Via hem ontvingen wij de slides en de Prezi van Ana Carla Pereira van het congres.

Opening Up Education Alexa Joyce

Neth-ER presentation Timothy Vollmer

OECD work on OER – Brussels, 1 October 2013

OER Reflections on OuE Neth-ER

UNESCO OER Programme – Nether Seminar

Meer informatie Website Neth-ER & Twitter Neth-ER

Opening Up Education programma

De Europese Commissie heeft eind september 2013 het ‘Opening up Education’ programma en de website Open Education Europa gelanceerd.

In het ‘Opening Up Education’ programma doet de Europese Commissie nadrukkelijk een oproep doet om samen te werken en bruggen te slaan tussen formeel, informeel en non-formeel leren door samenwerking tussen onderwijsveld en bedrijfsleven.
Het belangrijkste doel de website is als portal toegang te bieden aan studenten, docenten en onderzoekers naar bestaande Europese Open Educational Resources (MOOC’s, cursussen en leermaterialen).