Het is een kwestie van hordelopen – projectvoortgang

Hordenloop naar open en online onderwijs, zo typeerden Robert Schuwer en Wilfred Rubens innovatieprojecten tijdens hun webinar. En zo gaat het met ons MOOCZI-project ook. Vele horden moeten worden genomen tijdens ons project. Sommige gaan we soepeltjes over heen, bij andere kruipen we onderdoor of gaan we er langs en soms is het even stilstaan. Maar we halen die eindstreep wel! ūüôā

Horde projectorganisatie
Onze projectleider Priscilla Machils is per 1 april gestopt met werken voor Zuyd. Langs deze weg willen wij Priscilla nogmaals veel dank en waardering overbrengen voor haar tomeloze inzet voor dit MOOCZI-project. Haar taak wordt overgenomen door Dionne Stuivenberg, een nieuwe collega bij Zuyd. Welkom! Je bent meteen in het diepe gesprongen, maar je bent al blijven drijven. Komt helemaal goed! Dionne ondersteunt het project 3 dagdelen.
Daarnaast is Chris Kockelkoren voor 1 dagdeel bij het team voor de diactische bril.

Horde tijd
Bij het ombouwen van de¬†bestaande (inmiddels afgesloten) onderwijseenheid naar een open en online cursus hebben we¬†de betrokken docenten nodig om na te denken welke onderwijsvormen hiervoor geschikt zijn, om video opnames te maken. Het plannen van dit soort activiteiten met collega’s met overvolle agenda’s is een uitdaging ūüėČ Even flink doorpakken met hele team is bijna onmogelijk. De factor tijd¬†geldt niet alleen voor de betrokken docenten maar ook voor de projectleden.
In een later stadium moeten we goed moeten berekenen hoeveel tijd er precies van de docenten gevraagd wordt. Voor een vervolgproject zal hier nadrukkelijk aandacht gevraagd worden.

Horde techniek
Tijdens het project wordt met verschillende opnametechnieken ge√ęxperimenteerd. Diverse video’s zijn gemaakt met Camtasia. Deze video/html-bestanden konden we niet hosten via FB-ICT. ¬†Het in kaart brengen en afhandelen van dit soort verzoeken kost ook (beslissings)tijd. Uiteindelijk heeft projectgroep gekozen om deze bestanden voor het komende jaar op te slaan via¬†http://screencast.com/

Wilfred Rubens licht in deze video de lessons learned mbt een onderwijsinnovatie toe. Er komt inderdaad veel bij kijken. Je moet met zoveel factoren rekening houden. Zo benoemt Wilfred:

  • Machtsverhoudingen en belangen
  • Leiderschap en strategie
  • Infrastructuur en systemen
  • Curriculum
  • Mensen en cultuur
  • Processen en organisatie

En het maakt zegt Wilfred¬†nogal wat uit maakt of je veranderingen op het niveau van de leersituatie wilt bewerkstelligen, op het niveau van het curriculum of op het niveau van het onderwijssysteem (en daar zitten dan nog lagen tussen). Wij rammelen aan zowat alles ūüôā

niveausdidactiek

Project-update

mooc

Vandaag in een sneltreinvaart artikelen op het blog geplaatst. Er verschijnt zoveel, het is bijna niet meer bij te houden. Ik heb dit voornamelijk gedaan voor studenten NID die met een onderzoek rondom MOOC’s bezig zijn. Ik heb met hen afgelopen week gesproken en hen van informatie voorzien.

Tijdens de Open Education Week¬†in de week na carnaval wordt veel aandacht aan MOOC’s besteed. De bestuurders van de hogeronderwijsinstellingen zijn uitgenodigd voor een Symposium Open en Online Education. Als projectleider en I-adviseur heb ik de bestuurders van onze hogeschool die een uitnodiging hebben ontvangen via een mail nog geattendeerd op dit symposium. Ik hoop dat zij gaan, of zich laten vertegenwoordigen. Ik wil in april graag het gesprek over open en online onderwijs binnen Zuyd voortzetten. Ik heb hiervoor Robert Schuwer benaderd met de vraag of SIG Open Education een strategische workshop wilt verzorgen.

Het project zelf stagneert momenteel een beetje. Dit ligt vooral aan de andere werkzaamheden van het projectteam. Priscilla is ingezet bij onderwijsactiviteiten, waardoor er minder tijd overblijft voor het project. Daarnaast heeft zij een andere baan geaccepteerd waardoor we op korte termijn op zoek moeten naar een nieuwe projectleider. Ik vervul mijn rol als aanvullend projectleider vooral verbindend in. Ik leg lijntjes met andere initiatieven binnen Zuyd en naar mijn studie (Master Leren en Innoveren).

Voor de “MOOC” hebben we gekozen voor Blackboard Coursesites als platform. Ik plaats de ‘vermoocte onderwijsmodule’ in deze omgeving. Het materiaal dat tot nu toe geproduceerd is door Pieter staat er op. Nog niet alles is opgenomen vanwege overvolle agenda’s van docenten. We hebben besloten van een bepaald thema van de onderwijsmodule geen eigen onderwijsmateriaal te produceren maar op zoek gaan naar OER. Aan deze opdracht ben ik nog niet ¬†toegekomen.

Als projectteam moeten we eerst op zoek naar een nieuwe projectleider en vervolgens bekijken of onze projectdoelen binnen de gestelde tijd nog haalbaar zijn. We hebben bij het projectmanagement aangegeven volgend studiejaar door te willen gaan met dit project. Dit is mogelijk. Indien MT van de faculteit ICT een vervolgproject mbt open en online onderwijs goedkeurt zal binnenkort een nieuw projectvoorstel ingediend moeten worden.

Judith

Pitch

Afgelopen donderdag 6 februari was de voortgangsbijeenkomst van de Zuyd Innoveert macroprojecten. Alle projectleiders werden gevraagd een korte pitch van vijf minuten voor te bereiden over de voortgang van hun project en daarin antwoord te geven op de volgende drie (letterlijke) vragen:

– Krijg je de mensen mee in je project?
– Waar zou jij volgens de planning moeten zitten?
– Welke risico’s had je al dan niet voorzien en welke doen zich voor?

Toen ik dit verzoek in mijn mailbox las, heb ik project-collega Pieter meteen gevraagd of we een korte videoclip kunnen maken om drie antwoorden te formuleren. Zie hier het resultaat:

Een conclusie getrokken uit alle pitches: mensen uit hun comfortzone halen en warm maken voor verandering mag beschouwd worden als een resultaat.

Op 17 april zal de tweede voortgangsbijeenkomst plaatsvinden waarbij elke projectleider een eye-opener of dilemma voorlegt aan de groep. Op 9 oktober zal de grote Zuyd Innoveert dag plaatsvinden waarbij alle projectresultaten worden gepresenteerd en de tweede ronde Zuyd Innoveert projecten worden voorgesteld.

‘vermoocen’

Zoals misschien al eerder vermeld heeft het projectteam besloten om de projectdoelstelling aan te passen. Het digitaliseren van vier onderwijsmodules in een projectduur van 12 maanden is te ambitieus gebleken.
We werken eerst verder om de eerste onderwijsmodule ICT Foundation 1 (IF1) af te ronden en starten we na het carnavalsverlof met het ontwikkelen van een minor rond het topic gaming. Deze minor moet enerzijds nog ontwikkeld worden waarin we het didactisch vormgeven in een open leeromgeving meenemen. De gaming minor heeft daarnaast nog een extra dimensie, namelijk het internationale Engelstalige karakter. In het kort: 2 ipv 4.

IF2, een van de 2 te ‘vermoocen’ (ons nieuw werkwoord) onderwijsmodules begint langzaam vorm te krijgen.
Onze instructional media designer is hard bezig met het editen van de Logica pencasts voor door docent Vincent van der Meer.
Projectleider onderzoekt de mogelijkheden van het Coursesites platform. 

Vorige week zijn we gestart met de eerste opnames van het onderdeel netwerken met twee enthousiaste collega’s.
De vervolgafspraken voor opnames Netwerken en het derde onderdeel Programmeren zijn gepland.
Het vierde onderwerp van IF1 Bedrijfskunde gaan we op een andere manier invullen. We gaan opzoek naar reeds bestaand materiaal en testen of dit binnen de inhoud van Bedrijfskunde in IF1 past.

netwerken6 netwerken3