Andere aanpak basiswiskunde bij HvA

Het propedeusevak basiswiskunde bij de Hogeschool van Amsterdam is omgevormd naar een succesvolle blended cursus. Het rendement steeg van 60% naar 91%. Robert Meijeringh sprak hierover op het symposium Open en Online Education 11 maart 2014. In deze bijdrage beschrijft hij zijn lesssons learned en geeft veel nuttige tips.

BLwiskunde

Basis Wiskunde

Naast het ‘vermoocen’ van IF1 moet volgens het projectplan nog een ander leseenheid open en online worden ontwikkeld. Dat is Basis Wiskunde geworden. Judith heeft in het kader van haar masterstudie Leren en Innoveren hiervoor een herontwerp gemaakt.

Poster_BasisWiskundeOOC

Op basis van een curriculumanalyse van de Faculteit ICT heb ik een doelbepaling geformuleerd en vervolgens het herontwerp gemaakt. In onderstaande PechaKucha licht ik de uitgangspunten (open leeromgeving en leermateriaal, samenwerking, motivatie en zelfsturing) voor mijn herontwerp toe.

Dit herontwerp is met een goed beoordeeld. In de feedback kreeg ik nog wat tips die bij het implementeren meegenomen kunnen worden.

Je laat goed zien hoe er straks in het her-ontwerp zelftoetsing gaat plaatsvinden op Wiskunde. Wat niet zichtbaar wordt, is hoe studenten bijvoorbeeld met de leerdoelen uit de trap, hun eigen voortgang kunnen monitoren en daarna heel gericht de juiste oefenstof kunnen selecteren. Hoe ga je sturen op het ‘volgen’ van de leerdoelen uit trap Motivatie/Zelfregulatie? Krijgen ze daar feedback op in dit proces van bijvoorbeeld de begeleidende studenten? En wat vraagt dat dat aan begeleidende vaardigheden van ze? En hoe ziet de coach-rol van de docent er uit? Goed dat summatieve toetsing uiteindelijk plaatsvind via een regulier tentamen. Is dit tentamen gekoppeld aan het referentieniveau uit jouw trap? Bij de verdere implementatie van je herontwerp is dit een aandachtspunt. Zorg dat je voldoende expertise/ervaring om je heen verzamelt van docenten die de slag naar het primaire proces kunnen leggen.

De totstandkoming tot dit herontwerp is nog na te lezen op het blog JOULE4JOU

De komende tijd zal het projectteam samen met de betrokken docenten op basis van dit herontwerp de leeromgeving voor Basis Wiskunde vormgeven.