2017: Year of Open #yearofopen

Print

Van de website WWW.YEAROFOPEN.ORG

“The Year of Open is a global focus on open processes, systems, and tools, created through collaborative approaches, that enhance our education, businesses, governments, and organizations. At its core, open is a mindset about the way we should meet collective needs and address challenges. It means taking a participative and engaging approach, whether to education, government, business or other areas of daily life. In its practical applications, open is about shared efforts and values to enhance people’s opportunities, understanding and experiences.

Open represents freedom, transparency, equity and participation. When something is created openly, it is intended for others to use it and contribute their expertise to it to make it better, whether that’s adding more features or information, or finding errors and fixing them quickly. During the Year of Open, we want to capture and display these efforts to increase participation and understanding of how open contributes to making things better for everyone. “

Meer informatie via de website over

via blog Willem van Valkenburg

MOOCZI innoveert ook verder ….

Op donderdag 9 oktober 2014 werden de eerste resultaten van het vierjarig programma Zuyd Innoveert gepresenteerd. Zuyd Innoveert heeft tot doel het innoverend vermogen van Zuyd te faciliteren en te versterken. In oktober 2013 zijn een aantal kleine en grote (micro- en macro-)projecten van start gegaan, De resultaten werden in een boekje verzameld en tijdens de innovatiemiddag gaven alle projectleiders een update van de stand van zaken, waaronder ook dit MOOCZI-project.

MOOCZI1

Klik op de afbeelding voor de bijdrage over het MOOCZI-project in het boekje: “Uit de startblokken: een overzicht van de resultaten van het eerste jaar Zuyd Innoveert 2013-2014”

Tevens werd  ieders innovatief denkvermogen uitgedaagd via een leuke ‘omdenk-clinic’. Dit werd door Marcel Schmitz, de vlaggendrager van het MOOCZI-project voortgezet in workshop:

Met de TPACK game “MOOC-JES” maken
Het MOOC beslag is gemaakt en mag nu rijzen. Samen met jullie willen we in de workshop terugkijken, aangeven waarom we kiezen voor het ‘rijzen’ en alvast brainstormen over het vervolg, want Open Educational Resources maken doe je samen met de TPACK game.

Het was de bedoeling de aanwezigen uit te dagen mee te denken en input te leveren voor de volgende uitdaging van de faculteit ICT: de open en online cursussen voor deficiëntie cursussen wiskunde, Nederlands en Engels. De dialoog die ontstond tijdens de presentatie nav de gepresenteerde resultaten was zo waardevol, dat we niet toekwamen aan het spelen van het TPACK spel.

De faculteit ICT heeft besloten dit jaar geen projectaanvraag voor Zuyd Innoveert in te dienen. Het komende jaar wil de faculteit eerst de huidige IF1 cursus verder ontwikkelen zodat ook leeropbrengsten gemeten kan worden. Echter, de faculteit innoveert wel verder met het ontwikkelen van de hierboven genoemde open en online deficiëntiecursussen. Hiervoor is inmiddels ook belangstelling van andere faculteiten. Het ligt ook zeker in de bedoeling om de samenwerking hierin te zoeken.

Via Twitter #zuydin 

Het boekje Uit de startblokken: een overzicht van resultaten van het eerste jaar Zuyd Innoveert 2013-2014 met daarin de bijdrage van dit macroproject Open en Online Onderwijs.